Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

Januar 2015

I vadestedet … 5
2015 står for døren, og meget tyder på, at det skriver sig ind i historien. Enten fordi en række klimamæssige beslutninger bliver taget – eller fordi de ikke bliver det. Både herhjemme og i den store verden. Internationalt skal COP20 i Peru i år følges op af COP21 i Paris, og herhjemme kan et valg ændre vindkraft- politikken, som i forvejen trues af afregningspriser, der kan trække tæppet væk under både velfungerende møller og Folketingets energiplan.

Aktuelle nyheder … 6-10
Energistyrelsen har sendt Horns Rev 3 i udbud, men om havmølleparken faktisk bliver virkelighed, afgøres af politikerne bag Energiforliget, som kan kortslutte processen, når de sidder med det bedste bud, hvis det er for dyrt.
En mølleejer fik udbetalt for lidt i pristillæg og kan ikke få renter af det for sent udbetalte beløb, fordi domstolene mener, at det er et tillæg, der er indført af samfundsmæssige årsager. Danskejede møller i Tyskland risikerer med den nye EEG 2014-lovgivning problemer med afregningen.
En fast afregningspris på 60 øre/kWh for overskuds-strøm de 12 første drifts-år er hvad EU-kommissionen netop har besluttet for store husstandsmøller. Det betyder, at de ældste møller er overgået til ren markedspris for den strøm, der leveres til nettet fra 1. januar 2015. Derudover er afregningen for husstandsmøller stadig uafklaret.

Fakta om havmøller … 12-15
Apropos Horns Rev 3-udbuddet skildrer månedens faktasider de danske havmølleparker og baggrunden for dem.

Historiens vingesus (16) … 21-27
1990’erne blev vindmølleindustriens gyldne årti. Møllerne skød i vejret, og de danske fabrikker satte sig tungt på verdensmarkedet med en markedsandel på omkring 45 procent – over 60 procent, hvis man regnede deres udenlandske aktiviteter med. De gamle ejere forlod med blandede følelser en efter en deres livsværk. Nyt kapitel af Ib Konrad Jensens ”Mænd i Modvind”.

Vindproduceret el for november … 28-29
Vindens energiindhold blev i november 99%, og året som helhed er nu på 96,3%. Landets 5.168 møller har de sidste 12 måneder dækket 39,8% af det danske elforbrug, sparet afbrænding af 4,3 mill. tons kul og hindret udledning af 9,9 mill. tons CO2.

Forsiden
Forsidemotivet er indfanget ved Rosmus på Djursland af Nikolaj Skovdal Sønder.

 

 
 
 
 

Vi har 5 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi