Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

Maj 2015

Når rygter styrer kommuner … 5
”Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller” kolporterer forkerte påstande om vindmøller og effekten er stor. I en enkelt kommune smed borgmesteren håndklædet i ringen, og kommunens arbejde med en ny vindmølleplan blev opgivet. I andre kommuner har man udsat beslutninger om vindmøller. Men Naboforeningen er ikke ”folkets røst”. Den fører ordet for en minoritet, der varetager den forståelige, men snæversynede interesse at leve et behageligt liv i rekreative omgivelser uden ”forstyrrende” indgreb som vindmøller. Det er en klassisk konflikt om særinteresser kontra almene interesser. På samme måde som når naboer til kommende motorveje eller jernbaner varetager deres særinteresser.

Aktuelle nyheder … 6-9
Påny har tyske mølleejere givet bundkarakterer til Vestas og Siemens, når det gælder servicearbejde. Ejerne af en husstandsmølle på Djursland har siden 2013 leveret overskuds-strøm ud i nettet uden at få betaling. Det har ingen betydning for prisen på en ejendom, om der står vindmøller nær ejendommen, viser faktiske handler. ”Fugle vinder ved ny vindmøllepark i landbrugsland”, fastslår Dansk Ornitologisk Forening. Og Jægerforbundet fastslår, at insekter og fuglelivet trives i Østerild.

Perspektiv … 10-11
Efter 33 års fravær vender en af Naturlig Energis første medarbejdere tilbage. Henrik Stiesdal kommenterer fremover aktuelle vindkraft-relevante emner her i bladet: I dette nummer vindmøllernes påståede omkostninger for samfundet.

Hvad mener folk om vindkraft … 13-17
Politikere landet over frygter folkelig modstand mod vindmøller. Men hvad mener folk egentlig, hvis man spørger dem?

Historiens vingesus … 21-25
I månedens afsnit af føljetonen ”Mænd I Modvind” tilbyder Ib Konrad Jensen bl. a. et kig bag kulisserne omkring Vestas’ ”fusion” med NEG Micon omkring årtusindskiftet.

Vindproduceret el i februar og marts … 26-29
Årets første tre måneder har med 130% vind gjort klar til det sommerhalvår, som erfaringsmæssigt kun rummer en tredjedel af årets vindenergi.

Forsiden
Forsidemotivet er hentet i Østjylland en af de sidste vinterdage.

 
 
 
 

Vi har 5 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi