Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

April 2015

EU's energiunion … 5
EU-statslederne har indledt debatten om den energiunion, der kan åbne EU’s indre marked på el-området og sikre den udbygning af infrastrukturen, som er nødvendig for at indpasse den grønne strøm. Som EU-kommissionen påpeger i sit forslag, giver alene bedre elnetforbindelser større forsyningssikkerhed, bedre muligheder for at indpasse vedvarende energi, færre udgifter og mindre behov for nye kraftværker.

Aktuelle nyheder … 6-10
Har Vattenfall med et bud på 77 øre/kWh gjort den kommende Horns Rev 3-havmøllepark til ”den billigste i Europa”? Der sælges husstandsmøller som aldrig før, og de nye regler har ikke loft for, hvor mange, der kan få 1,50 og 2.,50 kr./kWh. 2014 bød på det mindste antal nye møller i årevis. Det betød bl.a., at der blev rejst flere husstandsmøller end større møller.

DV's årsmøde 2015 … 12-13
Billigere el og skat fra virksomheder og ansatte i vindkraftindustrien modbeviser, at vindkraft koster en formue - det er en ren overskudsforretning, fastslog årets modtager af Vindmølleprisen, Henrik Stiesdal. Miljøminister Kirsten Brosbøl advarede pr. stedfortræder mod at genere vindmøllernes naboer og fik svar på tiltale. Problemer i den daglige drift - rapport fra DV’s Erfa-grupper.

DV's generalforsamling … 14-20
Lave elpriser truer både velkørende vindmøller og god samfundsøkonomi, advarede formanden for Danmarks Vindmølleforening, Kristian Jakobsen, i sin mundtlige beretning på foreningens 38. generalforsamling.

Historiens vingesus … 23-27
Månedens afsnit af føljetonen ”Mænd i Modvind” er nået til Ib Konrad Jensens skildring af banker, kapitalfonde og pensionskassers mere eller mindre vellykkede investeringer omkring Nordex, LM og Difko i 1990’erne.

Vindproduceret el igen forsinket … 28-29
Det volder stadig elselskaberne, Energinet.dk og Energistyrelsen problemer at få indsamlet vindmøllernes månedlige produktionstal. Det er disse tal, der er grundlag for statistikken her i bladet. Derfor er februar-statistikken ikke med i dette blad men forhåbentlig i maj-udgaven. Statistikken udsendes som Mailnyt, så snart den foreligger.

Forsiden
Forsiden er ligesom alle øvrige fotos fra Danmarks Vindmølleforenings årsmøde og generalforsamling fotograferet af Kim Kiholm.

 
 
 
 

Vi har 8 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi