Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

April 2015

EU's energiunion … 5
EU-statslederne har indledt debatten om den energiunion, der kan åbne EU’s indre marked på el-området og sikre den udbygning af infrastrukturen, som er nødvendig for at indpasse den grønne strøm. Som EU-kommissionen påpeger i sit forslag, giver alene bedre elnetforbindelser større forsyningssikkerhed, bedre muligheder for at indpasse vedvarende energi, færre udgifter og mindre behov for nye kraftværker.

Aktuelle nyheder … 6-10
Har Vattenfall med et bud på 77 øre/kWh gjort den kommende Horns Rev 3-havmøllepark til ”den billigste i Europa”? Der sælges husstandsmøller som aldrig før, og de nye regler har ikke loft for, hvor mange, der kan få 1,50 og 2.,50 kr./kWh. 2014 bød på det mindste antal nye møller i årevis. Det betød bl.a., at der blev rejst flere husstandsmøller end større møller.

DV's årsmøde 2015 … 12-13
Billigere el og skat fra virksomheder og ansatte i vindkraftindustrien modbeviser, at vindkraft koster en formue - det er en ren overskudsforretning, fastslog årets modtager af Vindmølleprisen, Henrik Stiesdal. Miljøminister Kirsten Brosbøl advarede pr. stedfortræder mod at genere vindmøllernes naboer og fik svar på tiltale. Problemer i den daglige drift - rapport fra DV’s Erfa-grupper.

DV's generalforsamling … 14-20
Lave elpriser truer både velkørende vindmøller og god samfundsøkonomi, advarede formanden for Danmarks Vindmølleforening, Kristian Jakobsen, i sin mundtlige beretning på foreningens 38. generalforsamling.

Historiens vingesus … 23-27
Månedens afsnit af føljetonen ”Mænd i Modvind” er nået til Ib Konrad Jensens skildring af banker, kapitalfonde og pensionskassers mere eller mindre vellykkede investeringer omkring Nordex, LM og Difko i 1990’erne.

Vindproduceret el igen forsinket … 28-29
Det volder stadig elselskaberne, Energinet.dk og Energistyrelsen problemer at få indsamlet vindmøllernes månedlige produktionstal. Det er disse tal, der er grundlag for statistikken her i bladet. Derfor er februar-statistikken ikke med i dette blad men forhåbentlig i maj-udgaven. Statistikken udsendes som Mailnyt, så snart den foreligger.

Forsiden
Forsiden er ligesom alle øvrige fotos fra Danmarks Vindmølleforenings årsmøde og generalforsamling fotograferet af Kim Kiholm.

 
 
 
 

Vi har 10 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi