Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

Juni 2015

Billig el til varme … 5
Når vindmøllerne omdanner store mængder vindenergi til elektricitet, får elforbrugerne billig el. Det er alle enige om er godt. Desværre er det sådan, at afstanden mellem den pris pr. kilowatt- time elforbrugeren betaler, og den afregning vindmølleejeren modtager, bliver stadig større. Det er ikke godt for hverken elforbrugeren eller vindmølleejeren. Problemet har været erkendt af regering og folketing gennem mange år, men vi venter stadig på en lovgivning, der sætter nye rammer for elmarkedet, så billig vind-strøm kan bruges til varme og transport.

Aktuelle nyheder … 6-10
Afsmeltning sender prisen for vindproduceret el ned, men kun kortvarigt, mener Niels Dupont, Vindenergi Danmark. Købere af husstandsmøller kan risikere, at en lille mølle producerer 70% mindre, end de fik stillet i udsigt.
Energistyrelsen tilbyder hjælp til at fyre med el på kraftvarmeværkerne, men kun på 27% af værkerne. På de øvrige 73% modarbejder afgifterne stadig den grønne omstilling. Hundrede interesserede fik praktiske råd og advarsler på DV’s orienteringsmøde omkring nye vindmølleprojekter.

Debat … 11
Vil Danmarks Vindmølleforening gøre noget ved den negative omtale af nye vindmølleprojekter i aviserne, spørger Peter Rasmussen. Han får svar af Asbjørn Bjerre.

Endnu en myte aflivet … 12-13
100% vinddækning af det danske elforbrug kan blive virkelighed uden stor udbygning med nye kraftværker. Det er en af hovedkonklusionerne i en ny analyse fra Energinet.dk.

Historiens vingesus … 18-23
I månedens afsnit af føljetonen ”Mænd i Modvind” beretter Ib Konrad Jensen om Siemens’ overtagelse af Bonus, en kapitalfonds dårligste investering og Vestas’ fusion med Mitsubishi.

Vindproduceret el i april … 24-25
April bød på 4% mere vind end en gennemsnitsmåned, men 28% mere end en normal april. Danmarks 5.199 vindmøller producerede 1.070 GWh og sparede dermed afbrænding af 347.764 tons kul og udledning af 800.000 tons CO2, SOx, NO, partikler og aske og slagger. Vinden dækkede 39,9% af det danske elforbrug i denne måned.

Forsiden
Klaus Albrectsens sommerhilsen på forsiden skulle tale for sig selv.

 
 
 
 

Vi har 10 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi