Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

September 2015

7 øre? … 5
Prisen for vindmøllestrøm er nu så lav, at den knap dækker service, vedligeholdelse og forsikringer. I juli var afregningen nede på 6,5 og 7,1 øre/kWh øst og vest for Storebælt. Danske politikere kræver, at pristillæg til vindmøllestrøm skal væk, og vindmøllerne ”klare sig på markedet”.
Ja tak, siger vi. Det både kan og vil vi, når politikerne indser, at det såkaldt frie marked ikke eksisterer, fordi konkurrencevilkårene på energimarkedet er skæve og politisk bestemte. Og retter det op, så f. eks. afgifter ikke bremser den grønne omstilling.

Aktuelle nyheder … 6-14 & 22
Markedsprisen på elektricitet fortsatte i juli sit frie fald til priser for vindmøllestrøm som i 1970’erne.
Købere af små møller skal passe på for overdrevne salgsløfter og i øvrigt vare sig for at købe ulovlige møller.
Skattevæsenet bøjer sig og forlanger ikke længere skat af en indtægt, som ejere af husstandsmøller ikke har.
Europas store elselskaber er i gang med, hvad de selv kalder en kamp for, at konventionel elproduktion kan overleve økonomisk.
Aviserne landet over er ført bag lyset af en enkelt, men meget flittig vindmøllemodstander.

Efterårets DV-møder … 8-9, 15-18
Efterårets omfattende mødeprogram for medlemmerne af Danmarks Vindmølleforening præsenteres i dette nummer og er præget af de store udfordringer, dansk vindkraft står overfor.

Fakta om investering … 19-21
Månedens faktasider beskriver skridt for skridt muligheder og faldgruber ved investering i en moderne 3 MW vindmølle, enten som fælles- eller enkeltmandsejet mølle.

Vindproduceret el i juni og juli … 23-25
Statistikken over vindproduceret el i juni og juli viser, at mens nogle har klaget over for lidt sommervarme, har der ikke været noget at klage over vindmæssigt: I begge måneder lå vindens energiindhold langt over det normale, og med et 2015-energiindhold på 115% ved indgangen til august tegner året vindmæssigt lige så godt, som afregningsprisen tegner ringe.

Forsiden
Forsidebilledet er taget af Nikolaj Skovdal og viser sommerskyggekastet fra foden af en mølle.

 
 
 
 

Vi har 4 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi