Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

Juli 2015

Efter valget … 5
De grundlæggende udfordringer på klima- og energiområdet har ikke ændret sig, selvom vi har valgt et nyt folketing. Et klogere og mere bæredygtigt energisystem trænger sig fortsat på, hvis klimaudfordringen skal løftes. Der er et voksende behov for at tilpasse de lovgivningsmæssige rammer, så vindenergien kan få størst mulig værdi for både samfundsøkonomien, el- og energiforbrugerne og producenterne - uanset Folketinget og regeringens sammensætning.

Aktuelle nyheder … 6-9
Mere vindkraft og færre kul kan standse stigningen i CO2- udledningen allerede om fem år, mener Det internationale Energiagentur, IEA.
De aktuelle markedspriser på 14-15 øre/kWh kan true nye vindmølleprojekter efter få års drift. Skærpet konkurrence på servicemarkedet understreger det gamle råd om at få flere tilbud ind, før man beslutter sig. Norge køber vindproduceret el billigt fra Danmark og sælger den dyrt tilbage. Det har på de første fem måneder kostet den danske statskasse milliarder i tabte afgifter.

Medvind til lokalsamfund … 10-11
Vindmøller kan splitte lokalsamfund, men de kan også styrke dem. Anders Bune beretter om Fjaltring Vindparks Bidragspulje, der - foreløbig - har sikret den vestjyske landsbys købmand, vandrerhjem og friskole. Andre landsbyer kunne gøre ligeså, påpeger han.

Fakta om verdens vindmøller … 12-14
Månedens faktasider ser på vindkraftens globale udvikling.

Historiens vingesus … 18-22
I det næstsidste afsnit af ”Mænd I Modvind” ser Ib Konrad Jensen på baggrunden for den danske vindmølles succes, herhjemme og på verdensmarkedet. Han beskriver også de udfordringer, som fremtidens større vindmøller vil byde på.

Vindproduceret el i maj … 24-25
Med et energiindhold i vinden i maj på 117% eller 37% mere end en gennemsnits-maj - det højeste i ti år - lod det vindfattige sommerhalvår vente på sig. For 2015 ligger vindens energiindhold nu 22% over gennemsnittet. Forureningsfri el fra vindmøllerne dækkede i maj 47,3% af det danske elforbrug.

Forsiden
Sommervejr ved Ringkøbing, som frem til Sct. Hans lignede vejret i resten af landet, er indfanget af Nikolaj Skovdal Sønder.

 
 
 
 

Vi har 9 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi