Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

August 2015

Hilsen fra Danmark? … 5
Det er blevet hverdag for den nye energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, og ansvarlighed overfor de energi- og klimamæssige udfordringer har afløst valgperiodens retorik. For tiden indmelder landene deres planer for CO2-reduktion forud for COP21 i Paris til december.
Den danske regering har valgt at ansætte Bjørn Lomborg til at ’afbalancere’ klimadebatten, efter at den australske regering har opgivet det samme.
En sådan statslig blåstempling vil uden tvivl blive bemærket ude i verden, hvor kul- og olielobbyen endnu ikke har fået armene ned i begejstringen over statistikeren.

Aktuelle nyheder … 6-9
Vindmøller, som er mere end 20 år gamle og fortsat producerer, skal for fremtiden sikkerheds-kontrolleres hvert år. Mølleejere vil efter 1. juli ikke længere modtage moms på deres elsalg, hvis strømmen afsættes til et elhandelsselskab. Den 1. juli kom nye regler for opstilling af husstandsmøller, som midlertidigt har standset opførelsen af nye små møller. Ejeren af en skov med vindmøller som naboer har i Vestre Landsret fået tilkendt 2 mill kr. i værditabserstatning efter at skattevæsenet har underkendt den offentlige Taksationsmyndighed.

Tanker om en debat … 10-12
Henrik Stiesdal funderer med udgangspunkt i de sidste 40 års debat om vindmøller over, hvorfor holdningerne især imod vindkraft er stort set uændrede - uanset at flere og flere kendsgerninger har pillet myterne fra hinanden.

Historiens vingesus … 20-23
I det sidste afsnit af ”Mænd I Modvind” lader Ib Konrad Jensen en lang række af pionererne fra vindkraftens første år se tilbage på den udvikling, de satte i gang, og hvordan den påvirkede dem.

Vindproduceret el forsinket
Mens der vindmæssigt ikke har været ret meget at klage over i denne sommer, kniber det mere for elselskaberne, Energinet.dk og Energistyrelsen at indsamle og videresende vindmøllernes produktionstal, der benyttes til udarbejdelse af statistikken over vindproduceret el. Det har ramt junistatistikken, som vi derfor håber, vi kan bringe sammen med juli-statistikken i næste måned.

Forsiden
Forsiden: Så blev det sommer i Danmark.

 
 
 
 

Vi har 8 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi