Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

Oktober 2015

Brev til medlemmerne … 5
Sommerens - og efterårets - afregningspriser for vindmøllestrøm har været så lave, at medlemmer af Danmarks Vindmølleforening spørger, hvad deres interesseorganisation gør for at hæve afregningen. Det svarer foreningens formand, Kristian Jakobsen, og direktør Asbjørn Bjerre i et brev til vindmølleforeningens medlemmer på i dette nummer på lederpladsen, hvor de også gør rede for, hvad vindmølleforeningen kan gøre, og hvad foreningen beklageligvis ikke har indflydelse på. Brevet er også en indirekte opfordring til regering og folketing om at fuldføre det reformarbejde på afgifts-området, som man angiveligt hidtil har været enige om behovet for, og som ikke kun vindmølleejerne men efterhånden hele energibranchen efterlyser.

Aktuelle nyheder … 6-15
Ligesom tusinder af tyske kolleger mener danske mølleejere, at de får den bedste service på vindmøller af mindre, uafhængige servicefirmaer og den ringeste af vindmøllefabrikanterne Siemens Windpower og Vestas. Strange Skriver præsenterer Forbrugerundersøgelsen 2015.
Deltagerne i Danmarks Vindmølleforenings temamøde om husstandsmøller i september fik på årets temamøde en gennemgang af lovgivning og regler, aktuelle muligheder og faldgruber ved køb af de 10- eller 25 kW-møller, som stormer frem. Regeringens længe bebudede afgifts-analyse bør nu offentliggøres, lyder opfordringen fra vindmølleforeningen, efter at energiministeren har varslet fire års tænkepause med selve reformen. DV kalder det katastrofalt og uforståeligt at vente med at reformere det afgiftssystem, som fører til fejlinvesteringer og store samfundsmæssige tab, fordi vindmøllestrøm ikke bruges optimalt.

Fakta om strømmens indpasning … 19-22
Månedens faktasider handler om den indpasning af vindproduceret el i elforsyningen, som bliver mere og mere afgørende i takt med, at antallet af vindmøller og dermed produktionen af vindproduceret el stiger.

Vindproduceret el i august … 24-25
Med et energiindhold i vinden på 70% blev august måned næsten normal vindmæssigt, og vinden i 2015 liggerer fortsat 9% over gennemsnittet. Bemærkelsesværdigt er den store tilgang af husstandsmøller, som atter får antallet af vindmøller i Danmark til at vokse.

Forsiden
Forsidebilledet i denne måned skulle vist tale for sig selv.

 
 
 
 

Vi har 6 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi