Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

November 2015

Så er det politikernes tur … 5
Et par hundrede mølleejere fik i oktober svar på det spørgsmål, som de fleste for tiden stiller: Hvornår stiger de lave elpriser og dermed afregningsprisen på vindproduceret el? Svaret er nogenlunde enslydende fra samtlige de eksperter, der gav deres bud på temadagen i Fredericia: Ikke foreløbig.
Men alle fagfolk er også enige om, at der er en vej ud af problemerne, nemlig udbygning af elhandel i Europa og omstilling til et el-baseret forbrug. Noget af det kræver EU’s medvirken, men det bør ikke blokere for, at danske politikere for samfundets, skatteydernes og vindmølleejernes skyld sikrer, at vindproduceret el afregnes med en pris, der kan dække, at møllerne kan blive ved med at producere.

Aktuelle nyheder … 6-11 & 15-17
Danske mølleejere kan se frem til fortsat lave afregningspriser indtil 2020 - og måske endnu mere dystre udsigter derefter. Med omgående virkning har energiminister Lars Chr. Lilleholt indført lavere afregningspris for strøm fra nye husstandsmøller samt kortere tilskudsperiode.
Årsagen til de lave elpriser er meget norsk vandkraft og prispres fra Tyskland, forklarede Niels Dupont på regionsmøderne. Vindmøller finder hele tiden nye og overraskende måder at gå i stykker på, tilføjede Strange Skriver på årets erfa-møde for mølleejere. Praktiske råd og advarsler omkring drift af vindmøller Værditabs-ordningen mangler fortsat logik og konsekvens, også efter at de nye regler er indført, skriver Henrik Skotte.

Perspektiv … 12-13
Argumenterne mod vindkraft er faldet til jorden et efter et, men vindens upålidelighed står tilbage. Henrik Stiesdal beskriver, hvordan man måske kan opmagasinere vinden og samtidig standse prisfald på vindproduceret el.

Fakta om import og eksport … 20-23
Månedens faktasider handler om virkeligheden bag myten om, at vindmøllestrømmen foræres bort.

Vindproduceret el i september … 26-27
Med et energiindhold i vinden på 82% i september blev årets vindindhold 106,5% før de traditionelt blæsende tre sidste af årets måneder. Fortsat blev også i september tilsluttet mange nye møller, primært husstandsmøller, så antallet af vindmøller er tæt på 5.500.

Forsiden
Forsidemotivet er i denne måned indfanget i Østjylland.

 
 
 
 

Vi har 6 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi