Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

December 2015

Realisme eller omhu … 5
Klima- og energiminister Lars Chr. Lilleholt er temmelig alene om sin grønne realisme, hvis den, som han siger, går ud på tilbageholdenhed, når det gælder udbygning med vedvarende energi. En lang række fagfolk er enige om, at den danske klimaog energipolitik ikke lader sig realisere uden vindkraft som grundlaget for den grønne omstilling. En tilsvarende erkendelse breder sig i resten af Europa. Det primære problem er dog, at politikerne - ikke kun i Danmark - har vedtaget en udbygning, uden samtidig at lovgive om, hvordan den rene og billige strøm bruges mest fornuftigt. Det haster nu.

Aktuelle nyheder … 6-7
Energistyrelsen foreslår nu, at mølleejere skal miste en del af eller hele balancegodtgørelsen på 2,3 øre pr. kWh. DV-direktør Asbjørn Bjerre kalder det at føje spot til skade, hvis man politisk fjerner ikke et tilskud, men en kompensation til mølleejerne for en faktisk omkostning ved at levere ren el. EU-kommissionen har opprioriteret 2100 MW el-forbindelser til Holland og England. De kan på langt sigt hæve den danske afregningspris for vindproduceret el.

Vindtræf … 8-13
Et par hundrede hørte på årets vindtræf om teknologiudvikling, elprisens sandsynlige fremtidsudsigter, fornuftig anvendelse af vindproduceret el og risikoen for arbejdspladser og eksport, hvis politikerne fortsat forholder sig passivt.

Historiens vingesus … 14-15
Til næste år er det 125 år siden at Danmarks første el-producerende vindmølle begyndte at producere elektricitet. Birger Tuemand Madsen beretter om Poul la Cour og la Cour-museet i Askov, som nu skildrer også moderne vindkraft.

Debat … 18-21
Har Danmarks Vindmølleforening glemt, hvem foreningen repræsenterer? spørger Peter Bak. Asbjørn Bjerre svarer.

Vindproduceret el i oktober … 22-23
Med et energiindhold i vinden på 81% blev også oktober en lidt ringere måned end en gennemsnitlig oktober, og 2015 er nu knap 4% bedre end et gennemsnitsår. 49 nye vindmøller med en gennemsnits-effekt på 11,6 kW kom til i den forløbne måned.

Forsiden
Forsidemotivet er i denne måned indfanget af Kim Kiholm.

 
 
 
 

Vi har 16 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi