Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

Marts 2016

Mød energiministeren … 5
”Lige nu opfatter jeg lyset for enden af tunnelen som et modkørende tog”, skrev en mølleejer for nylig som kommentar til udsigten til lave afregningspriser også de næste par år. Hvordan reagerer man på en sådan udsigt? Man skal i al fald ikke lægge sig fladt ned på skinnerne og vente på at blive kørt over. Man skal få det tog stoppet. Man skal stå sammen om at skaffe bedre vilkår. Det er en del af formålet for Danmarks Vindmølleforening, der holder lørdag den 2.april årsmøde. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har sagt ja til at holde årsmødetalen.
Der er en del, vindkraftens minister skal forklare.

Aktuelle nyheder … 6-12
Lave elpriser bremser nye vindmøller og sender priserne på brugte møller ud i frit fald. 
Vestas varsler skærpet konkurrencen på det servicemarked, hvor Vestas gennem tiderne har tjent godt, men i dag står overfor særlige udfordringer.
Efter 12 års forarbejde realiseres en ambitiøs kommunal vindkraft-elforsyning i Vestjylland af Nissum Bredning Vindmøllelaug.
Reglerne for det 20 års-eftersyn, som vindmøller skal gennemgå, er nu offentliggjort.

Vindmølleforeningens 2015-regnskab … 18-19
2015-regnskabet for Danmarks Vindmølleforening og Danske Vindkraftværkers Fond præsenteres af Lars Knudsen sammen med bestyrelsens forslag til nyt kontingent.

Debat … 20-23
Peter Bak opfordrer vindmølleforeningen til at kæmpe for bedre forhold ikke mindst for ældre husstandsmøller. Asbjørn Bjerre og Strange Skriver svarer.

Vindproduceret el igen forsinket … 26
Det kniber igen for elselskaberne, Energinet.dk og Energistyrelsen at indsamle de månedlige produktionstal fra landets vindmøller på en måned. Statistikken for januar var endnu den 1. marts ikke klar. Den kan ses på på www.naturligenergi. dk, når den er klar og forhåbentlig i april-bladet. I dette nummer gentages pga. fejl i forrige måned oversigten over vindkraftens udvikling i 2015.

Forsiden
Forsidens Østerild-motiv med Siemens Windpowers 7MW prototype i forgrunden er fotograferet af Strange Skriver.

 
 
 
 

Vi har 9 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi