Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

Maj 2016

Kan det betale sig at redde klimaet? … 5
360 deltagere sikrede et livligt årsmøde i Danmarks Vindmølleforening den 2. april Men frustrationen hos foreningens medlemmer over de manglende beslutninger på Christiansborg var stor. Vindkraftens minister Lars Chr. Lilleholt holdt årsmødetalen om sin tro på markedets evne til at styre og det særlige slogan, han har opfundet, ”grøn realisme”. Ingen kan være uenige i, at vi ikke skal betale mere end nødvendigt for at nå den omstilling og de mål, vil ønsker. Men hvad er der galt med langsigtede investeringer? Kan det ikke betale sig at redde klimaet?

Aktuelle nyheder … 6-10
PSO-omkostningerne er ikke ved at løbe løbsk og kun lidt vindproduceret el eksporteres til lave priser, dokumenterer Klimarådet i sin nye rapport.
Afregningsprisen falder - hvad med omkostningerne? spørger fabrikatgrupperne nu servicefirmaer og forsikringsselskaber. Har husstandsmøller i årevis fået en afregning, som enten har kostet nogle penge eller givet andre for stor afregning?

Vindmølleforeningens årsmøde … 12 - 21
Årsmødet og generalforsamling satte med 360 deltagere i år ny rekord. Og debatten om de lave afregningspriser og foreningens muligheder for at påvirke dem - eller mangel på samme - satte sit præg på debatten. Årets vindmøllepris blev givet til Danmarks Radios klimaekspert Jesper Theilgaard.

Perspektiv & debat … 8, 22 & 24
Jens Toft Nielsen beskriver, hvordan Aalborg Energi Holding på Nordjyllandsværket har arbejdet på at omstille fra kulfyring, senest ved indkøb af en 80 MW el-kedel til fjernvarmeformål. Mogens Hvid skriver åbent brev til energiminister Lars Chr. Lilleholt. Arne Rahbek dementerer teorien fra Ole Vagn Christensen og Preben Maegaard i sidste måned om, at vindmølle- opkøb af ejendomme affolker landområderne.

Vindproduceret el fortsat forsinket …
Energinet.dk og Enegistyrelsen har stadig problemer med at levere produktionstal for landets vindmøller, som var forventet klar for januar, februar og marts midt i april. Vi håber nu at kunne bringe statistikken for årets første fire måneder i junibladet.

Forsiden
Forsidemotivet er indfanget på stranden ved Saltum af Tobias Møller Clausen.

 
 
 
 

Vi har 7 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi