Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

Juli 2016

Aftaler skal holdes … 5
Politikere skal stå på mål for de beslutninger, de selv har taget. Man skal kunne stole på lovgivning og brede politiske aftaler. Det er selve grundlaget og forudsætningen for folkestyre og demokrati. Den 22. marts 2012 besluttede regering og Folketing en aftale om dansk energipolitik for perioden 2012 - 2020. Nu melder energi-, forsynings- og klimaministeren ud, at regeringen foreslår de kystnære havmøller helt droppet. Begrundelsen er at spare her og nu. Hvis regeringen stadig mener den grønne omstilling skal fastholdes, bliver det en for skatteyderne og elforbrugerne meget dyr besparelse.

Aktuelle nyheder … 6-9 & 12-14
40.000 sommerhusejere er imod kystnære vindmøller og har “stor respekt” for regeringens klimapolitik, hævder grundejerforenings- bestyrelser på medlemmers vegne i annoncekampagne. De skæve afgifter på energi truer med at gøre den grønne omstilling dyrere end nødvendigt og kan øge udledningen af drivhusgasser, advarer Klimarådet.
Ny undersøgelse bekræfter, at huse ikke falder mere i værdi, end naboerne til nye vindmøller kan få i erstatning. Om at undgå ekstraregninger ved skift af servicefirma. Ny lovgivning om miljøvurdering ved planlægning for nye vindmøller.

Danmarks Radio og proportionerne … 10
Kurt Rasmussen, som i 25 år var overlæge på Arbejdsmedicinsk Klinik på Herning Sygehus, og fik indgående kendskab til arbejdsmiljøet på Vestas og Siemens, kommenterer Danmarks Radios sommerføljeton, ”Vindmølle-skandalen”.

Fakta om planlægning … 21-23
Månedens faktasider handler om planlægning for vindmøller på land, herunder selve processen og myndighedsbehandlingen.

Vindproduceret el i april og maj … 24-27
Indsamlingen af produktionstal fra landets vindmøller er tilsyneladende ved at være på omgangshøjde hos elselsskaber og Energinet.dk, så vi i denne måned kan bringe vindindeks og andre data for april og maj måneder.

Forsiden
Forsidemotivet er i denne måned fundet i Vendsyssel.

 
 
 
 

Vi har 5 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi