Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

August 2016

Ny DV-direktør … 5
Danmarks Vindmølleforenings formand, Kristian Jakobsen, skriver til medlemmerne om foreningens nye daglige ledelse fra den 15. august, hvor Christian Kjær afløser Asbjørn Bjerre som direktør for Danmarks Vindmølleforening. Skiftet ændrer ikke foreningens politik, lover Kristian Jakobsen. Men det giver måske danske mølleejere og vindkraftinteresserede en endnu stærkere stemme i den europæiske fremtid, hvor vilkårene for danske mølleejere og dansk vindkraft i større og større omfang bestemmes.

Aktuelle nyheder … 6-9
EU-Kommissionen vil nu have løst det problem, at Tyskland i op til 95% af tiden spærrer for dansk eksport af vindproduceret elektricitet med tab til følge for både samfundet og mølleejerne. Tusinder af mennesker i Europa dør årligt som følge af kulfyret elproduktion, men spekulanter ser nye muligheder i at overtage konkurs-truede kulselskaber og de bevillinger, der ellers var øremærket til oprydning efter især de voldsomt forurenende brunkul i Østeuropa.

Hvordan vælges servicefirma? … 10-11
Fem fagfolk giver deres bud på, hvad man bør lægge vægt på, når man som mølleejer står overfor valget af servicefirma. Tyske mølleejere har endnu en gang bedømt servicefirmaerne og giver Siemens Wind Power den bundplacering, som sidste år tildeltes Vestas.

Historiens vingesus … 12-21
16.000 gårdmøller hører til den glemte del af vindmøllehistorien. De leverede fra slutningen af 1800-tallet og frem til 1920’erne drivkraft til en række af landbrugets stationære maskiner: Kværn, tærskeværk, hakkelsesmaskine, roerasper, etc. Benny Christensen fortæller deres historie.

Statistikken forsinket …
Vindmøllernes produktionsdata fra elværkerne og Energistyrelsen er endnu en gang ikke nået frem før trykstart, og dermed udgår statistikken over vindproduceret el i juni. Vi håber at bringe den i næste nummer sammen med julistatistikken.

Forsiden
Forsidemotivet er i denne måned Flemming Hagensens foto af en klapsejler på Skyumgaard i Thy - læs side 12-21.

 
 
 
 

Vi har 13 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi