Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

September 2016

Visioner efterlyses … 5
Det er i disse dage 125 år siden, at Poul la Cour producerede Danmarks første kilowatt-time elektricitet med vindkraft på Askov Højskole. I kælderen under møllen indrettede la Cour 10 elektrolysekar, som brugte vindmøllestrømmen til at producere op til 1.000 liter brint i døgnet. Brinten blev brugt til belysning på højskolen. I sommeren 1891 nåede la Cours banebrydende tanker sit foreløbige højdepunkt med igangsættelsen af forsøgsmøllen i Askov. Tilsvarende visionære tanker kunne man godt efterlyse efter en sommer, hvor der er fyret op under kedlerne til et energipolitisk varmt efterår.

Aktuelle nyheder … 6-10
Højere elpriser ved lukning af svenske atomkraftværker bliver måske ikke til noget. Til gengæld kan det dansk-britiske elkabel komme til at spille en større rolle for danske elpriser. Husstandsmøller mødte ny modstand sidst i august. Et af Europas store energiselskaber har købt et af Danmarks største vindmølle-servicefirmaer, og en kapitalfond tjener endelig penge på LM Wind Power.
Hvad koster sagførerarbejdet egentlig ved salg af en vindmølle? Nye tyske-tariffer for vindkraft træder i kraft den 16. maj 2017.

Historiens vingesus … 12-15
I 2016 er det 75 år siden, den første vindmølle i megawatt-klassen blev opført og idriftsat. Mange herhjemme har nok troet, at Tvindmøllen, som blev idriftsat i 1979, var den første mølle af den størrelse, men amerikanerne var der næsten 40 år tidligere. Henrik Stielsdal fortæller historien.

Vinterens mødeprogram … 16-23
Danmarks Vindmølleforening samler hvert vinterhalvår medlemmerne i tusindtal til erfa-møder, vindtræf, regions- og temamøder landet over. Se det detajlerede program.

Statistikken stadig forsinket …
Den såkaldte engrosmodel for elmarkedet volder fortsat problemer hos Energinet.dk, som dog påregner i september at levere data til statistikken over vindproduceret el i juni, juli og august - og herefter fremover månedligt som normalt, oplyser gruppeleder i Energinet.dk, Nina Jacobsen. Dvs. at de tre måneders statistik skulle kunne ses i Naturlig Energi oktober.

Forsiden
Forsidemotivet er i denne måned indfanget på Mols af Dieter Voigt. Og så skal vi beklage, at forsidebilledet i sidste måned ikke forestillede møllen på Skyumgaard, men møllen på Søe Hovedgaard.

 
 
 
 

Vi har 9 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi