Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

Oktober 2016

Verdens dyreste el? … 5
”Verdens dyreste el” lød overskriften på Jyllands-Postens leder et par dage efter, at Vattenfall vandt udbuddet af 350 MW kystnære vindmøller med verdens hidtil laveste bud på havmøllestrøm. Som vanligt var det lederskribenten magtpåliggende at kæde de høje danske forbrugerpriser på elektricitet sammen med den høje andel af vindkraft i det danske energisystem. Virkeligheden er som bekendt den omvendte: Vindmøllerne presser elpriserne nedad til gavn for danske forbrugere. Faktisk så meget, at intet andet EU-land har lavere priser på el end Danmark ifølge EU’s statistiske kontor Eurostat. Det er korrekt, at danske husholdninger oveni elprisen trækkes med verdens højeste skatter og elafgifter og derfor også har de højeste forbrugerpriser, men det har meget lidt med de danske vindmøller at gøre.

Aktuelle nyheder … 6-10
32 vindmøller er standset, fordi ejerne ikke har råd til at reparere dem. 70 mølleejere har bestilt deres fundamenter fjernet. Energinet.dk havde den 26. september godkendt ansøgninger for 666,5 kW af den samlede pulje på 1.000 kW-tilskud til nye husstandsmøller trods kort ansøgningsperiode og kompliceret ansøgnings-procedure.
Husstandsmøller har oplevet 94 havarier på fem år. Baggrunden for de skærpede krav til de mindre møller.

Hvor tilfredse er mølleejerne? … 12-15
Årets udgave af forbrugerundersøgelsen viser, at de 237 ejere af 526 vindmøller, som har deltaget, generelt er mest tilfredse med de selvstændige servicefirmaer og mindre tilfredse med de to vindmøllefabrikanters serviceafdelinger, selvom der er sket mindre forskydninger i forhold til sidste år. Strange Skriver rapporterer.

Vindproduceret el i juni og juli … 22-26
I dette nummer kan vi bringe statistikken for juni og juli. Det lykkedes ikke elselskaberne og Energinet.dk i september at få produktionstal samlet for august. Efter tre sommermåneder under gennemsnittet vindmæssigt er årets vindindhold rekordlavt på 85,4%, men august ser ud til at kunne rette lidt op på det. Vi håber, at både august- og september-statistikken kan bringes i næste måned, så Energinet.dk’s bebudede køreplan kommer til at holde.

Forsiden
Forsidemotivet er i denne måned Rødby Fjord-møllerne på Lolland, fotograferet af Steen Andersen.

 
 
 
 

Vi har 2 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi