Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

November 2016

Lyt til vælgerne … 5
I den forløbne måned har analyseinstituttet Epinion gennemført en meningsmåling, hvor 1.003 borgere blev udspurgt om deres holdning til vindkraft. Deres svar viser massiv tilslutning. Hvis man spørger ”I hvilken grad vurderer du, at en grøn omstilling er nødvendig for kommende generationers muligheder for et godt liv?”, svarer 82% ”i høj grad” eller ”nogen grad”. Det er reelt en mere end 23 år gammel nyhed, som gentages. Faktisk har meningsmålinger gennem tre årtier betalt af parter så forskellige som fra Jyllands-Posten til de grønne organisationer vist, at alle aldersgrupper i befolkningen uanset politisk tilhørsforhold har et mere ansvarligt forhold til behovet for at realisere den grønne omstilling end den aktuelle regering og dens ligesindede.

Aktuelle nyheder … 6-10 & 18
Ejere af husstandsmøller på årsbaseret netto-afregning skal fra 1. januar betale op til 33,7 øre/kWh for at bruge deres egen strøm.
Til akkompagnement af stigende priser på kul- og elmarkedet udtrykte flere lidt optimisme omkring fremtidens elpriser på Danmarks Vindmølleforenings temadag i oktober om vindkraftens værdi. De lave afregningspriser og de deraf følgende problemer præger til gengæld debatten mølleejerne imellem både i fabrikatgrupperne på vindmølleforeningens årlige erfa-møde og på de regionale medlems-møder, som er indledt landet over. Kun 2% af 1003 adspurgte finder regeringens indsats på klimaområdet “meget tilfredsstillende”. Hele 82% af befolkningen mener til gengæld, at grøn omstilling er nødvendig, og 56% synes, at et grønt flertal om nødvendigt bør gennemføre det udenom regeringen.

Fjernvarmeværker viser vejen … 12-15
Fjernvarmeværkerne er de innovative, når det drejer sig om nye anvendelser af den forkætrede overløbsstrøm, som der vil være stadigt større mængder af i fremtiden, påpeger Preben Maegaard med eksempler fra Hvide Sande og Ringkøbing.

Vindproduceret el i august/september … 24-26
I dette nummer bringes statistikken for august og september, som begge endte ringere vindmæssigt end normalt. 2016-vindindholdet ligger før årets sidste tre måneder 17% under et gennemsnits- år.

Forsiden
Forsidemotivets efterårsblæst i vingerne er hentet i Vestjylland.

 
 
 
 

Vi har 15 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi