Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

Januar 2017

Godt nytår … 5
Nu er PSO-aftalen på plads. Erhvervslivet fik sin skattelettelse på 4,4 milliarder kroner årligt. PSO-afskaffelsen var målrettet erhvervspolitik, mere end den var energipolitik. Danmarks Vindmølleforening havde helst set en fortsættelse af en revideret PSO. Udgifter til energi bør som hovedregel opkræves hos forbrugerne af energi, og en tilpasning af ordninger mellem EU-landene er vigtig, når fremtidens rammevilkår udformes. Men det er langt fra alt ved aftalen, der er dårligt. Det er generelt en god idé at reducere de alt for høje elafgifter – ikke mindst for husholdningerne. Den nye trekløver-regering må udforme et finanslovs-baseret system, der (gen)skaber investortilliden, som er blevet noget tyndslidt på det seneste.

Aktuelle nyheder … 6-10 & 15
De danske vindmøller leverede gratis strøm til elforbrugerne i julen 2016. Nogle mølleejere betalte regningen.
En mølleejer må betale 116 kr. i gebyr for at sælge vindproduceret el for 215 kr.
Vindenergi Danmark har solgt sin andel i elhandelselskabet Vindstød.
EU’s energiministre overhører samtlige elselskaber i Europa, der er enige om behovet for dyrere og effektive CO2-kvoter.
Klima- og energiministewr Lars Chr. Lilleholt udskyder endnu en gang offentliggørelsen af den afgifts-analyse, som skal afgøre energiafgifternes fremtid.
Og så har Danmarks Vindmølleforening fået to nye medarbejdere.

Elmarkedet … 12-14
Elmarkedet i Europa viste i det sidste kvartal af 2016 usædvanligt voldsomme udsving, som påvirkede elpriserne også i Danmark. Risiko for revnedannelser i stålet på 58 franske atomkraftværker var årsagen. Otte af dem, som fortsat var standset i december, blev samtidig et symptom på atomkraftindustrien og de gamle elselskabers voksende problemer i Europa.

Vindproduceret el atter forsinket
De produktionsdata fra landets vindmøller, der er grundlaget for statistikken over vindproduceret el i november, nåede ikke frem fra Energinet.dk og Energistyrelsen før trykstart. Vi håber at bringe dem sammen med december-statistikken i februar.

Forsiden
Forsidemotivet er indfanget af Kim Kiholm i Måde ved Esbjerg med udskibningshavnen for vindmøller i baggrunden.

 
 
 
 

Vi har 14 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi