Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

Februar 2017

Drøm, virkelighed og mareridt … 5
Ligesom i 2014 og i 2015 blev der sat global varmerekord sidste år. Verden er nu 1,3 grader varmere end før industrialiseringen, så der er mere end nogensinde brug for teknologier, der kan opstilles hurtigt og levere energi til konkurrencedygtige priser. Men stadig betaler EU-landene 125 milliarder kroner om året i direkte subsidier til elproduktion og opvarmning med fossile brændsler. For slet ikke at tale om atomkraften.

Aktuelle nyheder … 6-10
Mindre blæst førte til færre havarier på vindmøller i 2016. I julen lukkede også svenskerne af for import af dansk vindmøllestrøm. Der er udsigt til fald i antallet af nye møller. Nyt om tidsubegrænset brugsret med 30 års opsigelsesvarsel. Første del af den store helbredsundersøgelse er nu på vej. Fem organisationer foreslår landvind-potentialet kortlagt.

Perspektiv … 12-14
Havmøller har for alvor fået deres gennembrud på energiprisen i 2016. Faktisk så meget, at det er kommet bag på alle eksperter, herunder ham selv, erkender Henrik Stiesdal. Han har til gengæld et bud på, hvordan prisfaldet kan slå igennem også på havmøllers meget dyre del, fundamentet.

Vindmølleforeningen I 2016 … 18-23
Det forløbne års gang i Danmarks Vindmølleforening beskrives i formanden, Kristian Jakobsens skriftlige beretning fra bestyrelsen.

Teknisk status … 26-29
De lave elpriser byder på nye udfordringer for ældre møller. Strange Skriver beskriver hvordan de kan mødes, og gør status over tekniske problemer i 2016.

Vindproduceret el … 34-37
Per Nielsen beretter, hvorfor det kan være en god ide at sikre sig detaljeret overvågning af, at man som mølleejer også får betaling for al vindproduceret el.
November 2016 blev vindmæssigt ringere end en gennemsnitlig november, men vindmøllerne dækkede dog 44% af det danske elforbrug.

Forsiden
Forsidemotivet er i denne måned hentet i Vendsyssel.

 
 
 
 

Vi har 10 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi