Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

Marts 2017

DV mener … 5
”Danmark er det land i verden, der har de bedste rammevilkår,” konstaterer energiminister Lars Christian Lilleholt. Det har ministeren muligvis ret i, ligesom man givetvis har en fantastisk udsigt, hvis man kører ud over kanten ved Møns Klint. Men man skal skynde sig at nyde den, for turen vil med sikkerhed slutte meget hurtigt og meget brat. Det vil udbygningen med landvindmøller i Danmark også, med mindre Lars Christian Lilleholts regering snart fremlægger et forslag til nye rammevilkår for opstilling af landvindmøller i Danmark.

Aktuelle nyheder … 6-12
Service på vindmøller er nu en bedre forretning end salg af vindmøller, og indtægten stiger, viser Vestas 2016-regnskab. Forkert opbevaring af tårnsektioner og bolte samt montører uden nok erfaring førte til totalhavari på en 3 MW mølle, og det er tvivlsomt, om man kan sikre sig 100% mod gentagelser. Udsigten til besparelser i milllion-klassen får større og mindre virksomheder til at genopdage møller i ”egen installation”, hvor ejeren bruger strøm direkte fra møllen og kun sælger overskudsproduktionen. Princippet er kendt fra husstandsmøller, dvs. møller på højst 25 kW. Men her er tale om hundrede gange større anlæg på både 2 og 3 MW – og ofte eksisterende vindmøller i drift. Netop det forhold har bremset projekter.
Flere kommuner vil igen have den lokale ejer-tilknytning til vindmøller, som Folketinget i sin tid fjernede sammen med forbrugs- og bopælskrav for ejere af vindmøller. De stiller lokal forankring som forudsætning for godkendelse af projekter.

Vindmølleforeningens 2016-regnskab … 14-15
Lars Knudsen fremlægger 2016-regnskabet for Danmarks Vindmølleforening og Danske Vindkraftværkers Fond.

Vindproduceret el … 24-27
Statistikken for vindproduceret el i december viser, at 2016 – trods 131% vind i denne måned – endte vindmæssigt usædvanligt ringe med kun 90,2% af vinden i et gennemsnitsår. Alligevel sparede de godt 5.000 danske vindmøller udledning af 4,2 mill. tons kul, 9,9 mill. tons CO2 og 670.000 tons NOx, SO2, partikler og slagger/aske.
Januar begyndte med 96% af en normalmåneds vind; det er knap 30% mindre end normalt i denne måned. Også februar tegner til at ende under det normale.

Forsiden
Forsidemotivet er i denne måned udsigten ud af døren fra den vindmølle, som sammen med tre forgængere i over 40 år har forsynet Naturlig Energis redaktion med al energi.

 
 
 
 

Vi har 3 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi