Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

April 2017

Vindmølleforeningen mener … 5
Elmarkedet kan i denne tid fejre flere jubilæer. I løbet af de sidste ti år er vedvarende energikilder, herunder ikke mindst vindkraft, gået fra at være en upåagtet faktor i elforsyningen til i dag at være den hurtigst voksende kilde til nyinstalleret elkapacitet. Vedvarende energi leverer nu 7% af verdens elektricitet. I samme periode har udfordringerne med transport og brug af den voksende elproduktion fra vindkraft sat skarpere fokus på den politiske passivitet omkring indpasning og fornuftig brug af vindmøllestrømmen. Den triste virkelighed illustreres i dag både af EU’s såkaldte indre energimarked og herhjemme, hvor vi fortsat venter på indpasning af den rigelige, billige og rene el.

Aktuelle nyheder … 6-11
En tysk analyse forudser, at 6.000 tyske vindmøller med en samlet effekt på 4.500 MW er på vej ud af drift, når de mister den 20-årige høje afregning og skal nøjes med den rene strømpris. I Danmark nedtages vindmøller nu uden at ejerne og netselskaberne altid orienterer stamdataregistret. Energistyrelsen advarer mod politisk passivitet, hvis Danmarks klimamål på længere sigt end tre-fire år frem skal nås. For lidt og for sent, mener Klimarådet om de CO2-kvoter, som på europæisk plan skulle reducere CO2-udledningerne. Kommunalpolitikere lytter mest til dem, der råber højest, og kortslutter dermed planlægningen for nye vindmøller på land, vurderer Jens Peter Hansen.

DV-årsmøde og generalforsamling … 12-20
Reportage fra årsmøde og generalforsamling i Danmarks Vindmølleforening med Vindmølleprisen til Asbjørn Bjerre, udsigten for elmarkedet, den mundtlige årsberetning og debat.

Debat om forsikringer … 22
Svindel, snyd eller ingenting? spørger Søren Bro både kunderne og forsikringsselskaberne.

Vindproduceret el … 26-27
Februars vindenergi rettede lidt op på den ringe vind i januar med 10% mere vind end i en normal februar. Landets over 6.000 vindmøller sparede dermed afbrænding af 486.000 tons kul og udledning af 9,7 millioner tons CO2. Vindmøllerne dækkede 50,5% af det danske elforbrug.

Forsiden
Forsidemotivet er Kissen Møller Hansens foto af årets modtager af Vindmølleprisen, Asbjørn Bjerre (se side 12).

 
 
 
 

Vi har 10 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi