Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

Maj 2017

Ny energipolitik? … 5
I Energikommissionens netop offentliggjorte anbefalinger påpeges problemerne med den danske afgiftsstruktur på energiområdet. Det er påfaldende al den stund, at regeringen i kommissoriet til arbejdet direkte frabeder sig anbefalinger om det danske afgiftssystem. Dertil kommer, at Energikommissionens anbefalinger indeholder et mysterium.Energikommissionen har føjet ordene ”og import af VE-brændsler” til definitionen af fossil uafhængighed i regeringsgrundlaget fra 2015. Man medregner altså som noget nyt importeret brændsel i definitionen af dansk VE-produktion. I betragtning af, at Danmark i 2015 importerede mere energi i form af VE-brændsler – hovedsageligt træpiller – end den samlede energiproduktion fra alle Danmarks hav- og landvindmøller, kan Energikommissionens ændring af regeringens definition have meget vidtrækkende konsekvenser for ambitionsniveauet.
Har Energikommissionen ændret regeringens definition, eller har regeringen bedt Energikommissionen om at ændre på sin egen definition?

Aktuelle nyheder … 6-12
Regeringens egen energikommission tilslutter sig nu kravene om elektrificering og afgiftsændringer.
Efter fire havarier på samme type husstandsmøller advarer Godkendelsessekretariatet for Vindmøller ejerne af Kingspanog Proven-møller og anbefaler forbedringer.
Kommuner kan og bør forebygge lokal modstand mod nye vindmøller, mener Kristian Borch, der også forklarer hvordan.
Kommuner afviser på stribe store vindmøller og efterlyser mindre, som dog kan indebære økonomiske andre problemer.

Perspektiv … 16-18
Kan man gøre noget ved de lave elpriser? spørger Henrik Stiesdal. Han besvarer selv spørgsmålet, som alle stiller i disse år, med en kortlægning af mulighederne i den første af tre artikler.

Vindproduceret el … 26-27
Marts blev i år lidt bedre end en gennemsnitsmåned, men lidt ringere end en gennemsnits-marts, og ved indgangen til det vindfattige sommerhalvår, som normalt kun leverer en tredjedel af årets energi, ligger vindens foreløbige energiindhold på 108% i 2017.

Forsiden
Forsidemotivet er indfanget af Strange Skriver på testcentret for store vindmøller i Østerild.

 
 
 
 

Vi har 11 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi