Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

Juni 2017

DV mener … 5
Tyskland har holdt sin første auktion over landvind for 70 projekter, hvoraf 93% var såkaldte borgerprojekter ejet af mindst 10 juridiske personer og en majoritet af lokale. Tyskland viser, at det kan lade sig gøre at fastholde et bredt ejerskab under en udbudsordning, hvis den designes rigtigt. Den tyske auktion var baseret på en fast pris – ikke et tillæg – og den gennemsnitlige pris af de vindende bud var 43 øre/kWh. Et par dage tidligere havde landvind vundet 2.979 MW i en spansk udbudsrunde til priser på 32 øre/kWh. Herhjemme venter vi stadig på, at regeringen skal fremlægge sit bud på en fremtidig dansk ordning.

Aktuelle nyheder … 6-10
Folketinget har vist interesse for Danmarks Vindmølleforenings forslag om moderniseringsstøtte til ældre vindmøller. Det er muligheden for ”næsten gratis” el-kapacitet, hvis ældre møller kører videre, som har vakt politisk interesse.
Michael A. Kristensen beskriver de tekniske muligheder for ”levetidsforlængelse” på de ældre vindmøller.
Højesteret har frikendt en elforbruger, som ikke skal betale en regning på 214.000 kr. for et påstået, usandsynligt elforbrug - nye elmåleres kvalitet er stadig et uafklaret spørgsmål.
Vestas’ serviceforretning er med et overskud i første kvartal af 2017 på næsten 20% mere profitabelt end salg af vindmøller. Men at dømme efter den seneste forbrugerundersøgelse i Tyskland står netop servicearbejdet og firmaets omdømme på det tyske marked overfor voksende udfordringer.
67% af den danske befolkning vil gerne have flere vindmøller på land, viser den nyeste meningsmåling, som også viser variationerne mellem by og land, når det gælder tilslutningen.

Fra WWW.DKVIND.DK … 14-15
Nye møller opstillet på fastpriskontrakter vil kunne udfase støtten til landvind langt tidligere end pristillæg, viser en analyse fra Danmarks Vindmølleforening.
Den 1. maj opstod med solskin og skyfri himmel en usædvanlig situation, hvor der var negative elpriser i en stor del af dagtimerne.

Vindproduceret el … 26-28
Med et vindindhold på 112% blev april markant bedre vindmæssigt end denne måned normalt er, og de første fire måneder af 2017 er dermed 12% over gennemsnittet, før den mere vindstille sommerperiode sætter ind.

Forsiden
Forsidemotivet er indfanget af Tobias Møller Clausen i Vester Tim.

 
 
 
 

Vi har 8 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi