Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

Juli 2017

DV mener … 5
Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har fremlagt regeringens stærkt forsinkede forslag til en reform af støtteordningen for ny landvind i Danmark – og for solceller og kystnære møller. De tre teknologier skal konkurrere med hinanden. Det kommer til at foregå i en såkaldt teknologineutral udbudsrunde for hvert af årene 2018 og 2019. ”Vi skriver energipolitisk danmarkshistorie med denne udbudsmodel,” udtalte ministeren, og det har han ret i. For aldrig før er der i Danmark blevet fremlagt så erhvervsfjendligt, usammenhængende og selvmodsigende et forslag til en fremtidig dansk energipolitik som torsdag den 29. juni 2017.

Aktuelle nyheder … 6-10
CO2-kravene bør skærpes til ”biler, bønder og boliger”, mener regeringens klimaråd, som i modsat fald frygter behov for ”et opskruet tempo i Danmarks grønne omstilling efter 2030”. For 20-30 år siden beregnede man, at møllens dyreste komponenter ville holde 10-12 år. Generelt har det holdt stik for vindmøller over husstandsmølle-størrelse, som har deres egne problemer, og havvindmøller, som slides hurtigt og koster dyrt i ekstra reparationer.
En ny undersøgelse viser, at landets største vindmøller i Østerild ikke har påvirket bestanden af trækfugle og flagermus negativt.
Naturgasnettet kan komme til at spille en central rolle med reserve-effekt for vindmøller i vindstille perioder. Fra 1. juli kan man deltage i årets forbrugerundersøgelse omkring vindmølleservice.

Fra www.dkvind.dk … 14-15
En ny aftale mellem Danmark og Tyskland skal reducere det såkaldte flaskehals-problem, når det gælder eksport af dansk vindmøllestrøm.
Tyskland vil åbne for udenlandske bud på nye vindmøller i Tyskland.
Vindmøllerne på testcentret i Østerild har nu fået radarstyret afmærkning installeret.

Vindproduceret el … 26-27
Med et energiindhold i maj på 83% blev måneden nærmest vindmæssigt normal, og efter de første fem måneder af 2017 er årets vindindhold nu 6,8% over gennemsnittet.

Forsiden
Fuglene flyver normalt uden om store vindmøller, også i Østerild - læs om ny forskning side 10.

 
 
 
 

Vi har 7 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi