Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

September-oktober 2017

DV mener … 5
Regeringen har fremlagt sit forslag til en udbudsordning for de kommende to års udbygning med vind og sol. Det kommer alt for sent og foreslår et pristillæg, som kan koste dyrt i forhold til faste priser, der ville kunne udfase støtten hurtigere og spare penge. Energi-, forsynings- og klimaministeren burde lytte til sin kollega, erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), der i november sagde: ”Jeg skal have forkælet erhvervslivet”. I øjeblikket er der intet, der tyder på, at den bemærkning også var møntet på den danske vindmøllesektor.

Aktuelle nyheder … 6-11 & 16-17
Tro på stigende elpriser og havmøller til samme priser som nye vindmøller på land er forklaring på, at Dong kan tilbyde havbaserede møller helt uden støtte til strømprisen i 2024. Ikke alle former for vedvarende energi er lige fornuftige samfundsmæssigt set, påpeger ny rapport fra Ea Energianalyse.
Mens kun få i dag rammes direkte af ekstremt vejr, risikerer 152.000 mennesker årligt at miste livet og 350 millioner europæere at mærke klimaændringerne på egen krop i fremtiden.
”Hele sagskomplekset var noget mindre end vi frygtede,” konstaterer 3F-jurist, da varslede erstatningssager er udeblevet efter DR-kampagnen ”Vind-eventyrets bagside”.
Den danske energiminister er ikke ene om at tale for grøn energi, men i praksis at satse på sort energi.
Et kommunalt ressourcespild tegner sig i kommunerne omkring vindmølleplanlægningen, påpeger Jens Peter Hansen.

Lagring og brug af egen el … 12-13
Brug af egen el fra en vindmølle kan godt lade sig gøre, og det samme gælder lagring af store mængder vindproduceret el, men ikke uden problemer. Reportage fra DV’s temadag.

Fra www.dkvind.dk … 22-25
Højesteret støtter Taksationsmyndigheden. Forslag til ny ordning for landvind er uambitiøs og dyr. Nedsættelse af balanceydelsen er EU-stridig. Klager over vindmølleprojekter har ikke opsættende virkning. Kommuner kan søge grøn ordning allerede ved for-debat.

Vindproduceret el … 26-27
Juli blev efter en blæsende forsommer vindmæssigt 5% bedre end en normal juli, og årets energiindhold er nu kun et par procent over gennemsnits-året.

Forsiden
Septembers himmel er så blå, hedder det i sangen. Det gælder også med en vindmølle set nedefra som forgrund.

 
 
 
 

Vi har 12 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi