Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

November-december 2017

Dyrt og dårligt … 5
Dansk energipolitik har i 40 år været kendetegnet ved brede, langsigtede politiske aftaler med stabile rammevilkår for energisektoren. Det sætter den indgåede aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om vilkårene for de kommende udbud for vindmøller og solceller i 2018 og 2019 en brat stopper for. Regeringen insisterer på at gå enegang i Europa med en uprøvet udbudsmodel, der er dyrere for statskassen og elforbrugerne end nødvendigt. 2018-2020 bliver et historisk tilbageslag for udbygningen med vindkraft i Danmark.

Aktuelle nyheder … 6-16
Nu kan det danske elsystem køre 100% på vedvarende energi. Styring af nogle vindmøller skærmede alle danske mølleejere mod et negativt prischock under stormen Ingolf. Ejerne af over 700 vindmøller har i den årlige forbrugerundersøgelse givet de mindre servicefirmaer de bedste karakterer. Den 12. november præsenterede regerignen, Dansk Folkeparti og Det radikale Venstre de første og længe efterlyste lempelser af elafgiften og en plan for, hvordan den i de kommende år skal lempes yderligere.

ERFA-dag & vindtræf … 12 & 26-27
Hvad stiller man op, hvis fabrikanten reducerer møllens produktion uden at ejeren ved det? Det var et af emnerne på vindmølleforeningens årlige erfa-dag, som også handlede om afregningspriser, vingeslid og det nye 20 års eftersyn. På årets vindtræf samlede interessen sig om elafregningen, ikke mindst afgifternes negative indflydelse på indenlandsk brug af ren el.

Perspektiv … 20-23
I sin tredje artikel om de lave el- og afregningspriser giver Henrik Stiesdal sit bud på fremtidens potentielt gode nyheder, men også på udfordringerne, bl. a. fra nye vindmøller.

Fra www.dkvind.dk … 24-25
Om Jyllands-Postens uvidenhed, bevidste vildledning eller begge dele? Et uskønt farvel til Grøn Ordning.

Vindproduceret el august & september … 28-31
August blev vindmæssigt en smule ringere end normalt, mens september satte årets bundrekord, og årets energiindhold ved indgangen til vinterhalvåret var nede på 94,2% af gennemsnittet. Oktober måned tegner til at rette lidt op på situationen.

Forsiden
Med Klaus Albrectsens forside ønsker vi læsere og annoncører glædelig jul og god vind i 2018.

 
 
 
 

Vi har 16 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi