Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

Januar-februar 2018

1978-2018 … 5
For 40 år siden blev Danmarks Vindmølleforening stiftet. Bl. a. for at markere det udgiver foreningen senere i år i samarbejde med Energimuseet bogen ”Da Danmark fik vinger” om vindmøllehistorien 1978-2018. Connie Hedegaard skriver i bogens forord, at vi har bevist, at man kan integrere meget store mængder fluktuerende energi i elsystemet. Det har hun ret i. Vind dækkede over 43% af elforbruget i 2017. Nu står Danmark overfor en ny opgave, hvor vi bør vise resten af verden, at vindkraften kan spille en stor rolle, ikke blot i elforsyningen, men også i varmeforsyningen og transportsektoren.

Aktuelle nyheder … 6-16
Danske vindmølleproducenter har fået hollandsk konkurrence på hjemmemarkedet for mellemstore møller. På Tåsinge har et hollandsk firma rejst to nye 900 kW-møller.
Næsten ingen klager, når nye vindmøller først er i drift. Danmark vil om fire år være verdens når det gælder om at dække sit elforbrug med vedvarende energi, vurderer IEA. FN’s klimatopmøde, COP23 i Bonn, endte ikke i opløsning, og USA endte klimamæssigt alene i verden.
Kulkraftværker kører med underskud og lukker, mens atomkraftværker igen koster dyrt. Kina løser el-transportproblemer og måske døgnvariationen, når det gælder el fra sol og vind. Det svenske arbejdstilsyn har standset salg af møller og vindmøller i drift af sikkerhedshensyn.
Slut med overførsel af gamle vindmøller til ”egen installation”. Gode råd for nye ejere af husstandsmøller.

Perspektiv … 20-23
I denne måned beretter Henrik Stiesdal om kampen mellem jævnstrøm og den vekselstrøm, der vandt – og hvorfor jævnstrøm nu atter er blevet aktuelt i en ny rolle.

Fra www.dkvind.dk … 24-25
Energiministeren vil reducere vindmøllers balanceydelse for at finansiere nye udbud. Danmarks udledning af drivhusgasser steg i 2016. Klimarådet anbefaler højere danske ambitioner.

Vindproduceret el oktober & november … 28-31
Oktober blev vindmæssigt knap 10% bedre end normalt, mens november blev lige så meget ringere end normalt. 2017’s energiindhold ved indgangen til december var dermed 1,5% under årsgennemsnittet.

Forsiden
Forsiden viser vintervejret fra sin nydeligste side.

 
 
 
 

Vi har 8 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi