Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

Marts-april 2018

DV mener … 5
El er den sidste vare, der ikke handles frit i Europa takket være flaskehalse i form af utilstrækkelig infrastruktur og sammenkobling landene imellem. Men sol- og vind-projekter spredes som ringe i vandet i de fleste EU-lande – tilsyneladende med Danmark som en aktuel undtagelse de næste par år. Senest har Norge og Sverige bebudet massiv udbygning med vindkraft, så det er set fra en dansk synsvinkel ikke svært at få øje på risikoen for noget, der ligner ”kinesiske” tilstande, hvor op til 40% af vindmøllerne i store områder har måttet stå stille, fordi ledningsnettet ikke er udbygget i samme tempo som vindkraften. Det understreger sammen med EU’s problemer med at få landene i gang med at efterleve fornuftige beslutninger, behovet for i de kommende hjemlige energipolitiske forhandlinger at sikre en indenlandsk udnyttelse af den rene og stadig billigere vindproducerede elektricitet. Også for en sikkerheds skyld.

Aktuelle nyheder … 6-13
En manglende rysteføler har for en husstandsmølle ført til havari og der er risiko for flere på samme fabrikat, men den simple anordning kan måske hindre dem.
Et havari på en 2,3 MW Siemens-mølle i efteråret 2015 fører nu til, at der opstilles en ny mølle på samme placering for mølleejeren Samsø Havvinds egen regning.
Et standsningspåbud for to netop opstillede hollandske 900 kW EWT-møller har sat fokus på risikoen for skader på vindmøller, der står stille, især i længere tid og i hårdt vejr.
Mølleejernes køb af service er en bedre forretning end salg af nye vindmøller for Vestas. Priserne på nye møller er faldet og fortsat under pres, men underleverandørerne har været med til at betale og vil også kommet til det fremover.

DV’s årsberetning og regnskab … 14-27
Kristian Jakobsen præsenterer Danmarks Vindmølleforenings skriftlige årsberetning og Lars Knudsen årsregnskabet for 2017.

Fra www.dkvind.dk … 28-29
Europa-Parlamentet vil have mere ren energi og mere marked. Vindmøller kan spare menneskeliv.

Vindproduceret el i december … 30-31
December blev vindmæssigt knap 10% bedre end normalt, mens energiindholdet for 2017 endte et par procent over det normale årsgennemsnit.

Forsiden
Forsidens stemningsbillede indfanget af DV-konsulent Strange Skriver på en inspektionstur til vindmøller i Smøla, Norge.

 
 
 
 

Vi har 5 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi