Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

Maj-juni 2018

DV mener … 5
Regeringens forslag til, hvordan Danmarks energiforsyning skal udvikle sig over det kommende årti, er endelig blevet offentliggjort. Helt overordnet er forslaget mere ambitiøst end forventet og mindre ambitiøst end nødvendigt. Der er langt mindre havvind end håbet, mens landvind fylder mere, end man havde turde håbe på. De konkrete tiltag i regeringens udspil vil reducere tempoet i udbygningen med VE i Danmark i næste årti til mindre end en fjerdedel af udbygningstakten i indeværende årti. Det er langt fra nok til at retfærdiggøre titlen på regeringens udspil: ”Energi – til et grønt Danmark”.

Aktuelle nyheder … 6-13 & 30-31
Højere afregningspriser for vindpoduceret el har fået ejere af ældre møller til at tøve med at sælge deres møller. Det har også fået danske og udenlandske kapitalfonde, der venter højere elpriser, til at opkøbe danske vindmøller i drift, uanset alder. Koldt vejr og stor vindkraftproduktion samtidig med stort elvarmeforbrug i Norge og Sverige gav i marts lave elpriser til forbrugerne og gode afregningspriser for danske mølleejere. 1973 lokale andelshavere står bag den første danske havmøllepark i fem år: Fire 7 MW-møller i Nissum Bredning.
Vindmøllestøj medfører hverken hjerte/kar-sygdomme eller diabetes, konkluderer de første to rapporter fra Kræftens Bekæmpelse.
En ny bekendtgørelse fastsætter ændrede regler for ejere af transformeranlæg. Strange Skriver orienterer.

DV’s årsmøde og generalforsamling … 14-25
Referat af årsmøde og generalforsamling i Danmarks Vindmølleforening.

Fra www.dkvind.dk … 26-27
Christian Kjær beskriver en ny elforsyningslov, som er på vej igennem Folketinget, bl.a. med forslag om statsstøtte til kraftværkerne til indkøb af overflødige systemydelser.

Vindproduceret el i 1. kvartal 2018 … 28
Årets tre første måneder blev vindmæssigt lidt bedre end gennemsnittet, og før det vindsvage sommer-halvår ligger årets energiindhold på 103,3%.

Forsiden
DV-formand Kristian Jakobsen overrækker Vindmølleprisen 2018 til Peder Østermark Andersen, fotograferet af Jesper Elgaard, som også har taget de øvrige billeder på side 14-25.

 
 
 
 

Vi har 13 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi