Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

Juli-august 2018

DV mener … 5
For første gang i en årrække steg CO2-udledningen i EU-landene sidste år, så det var forståeligt, at EU-Kommissionen, Ministerrådet og EU-parlamentet natten til 14. juni enedes om at øge den fælles satsning på vedvarende energi til 32% i 2030. Og at et sjældent enigt danske folketing fulgte efter med den længe ventede nye energiaftale. De gode nyheder får desværre følgeskab af en lang række dårlige: Stigende CO2-udledning og øget kulforbrug verden over, massive investeringer i fossile brændsler, 15% reduktion af Golfstrømmen og sidst, men ikke mindst, udsigten til klima-flygtninge i fremtiden.

Aktuelle nyheder … 6-17
Et enigt folketing vedtog før sommerferien den nye energiaftale. Det Internationale Energiagentur IEA rapporterer om større kulforbrug og CO2-udledning i 2017 i hele verden.
Globale storbanker investerer atter i fossil energi, herunder kul og ”verdens værste industri”, tjæresand.
CO2-udledning har svækket Golfstrømmen, som sikrer det milde nordeuropæiske klima, med 15%.
Fra 2050 skal fjernes CO2 fra atmosfæren svarende til al ny udledning for at fastholde Paris-aftalens klimamål. Ellers stiger temperaturen igen.
Klimarådet advarer mod CO2-skadelig biomasse. Nordsøen kan give billigere havmøller, el-motorveje og bedre strømpriser.
Der er forbedringer i sigte, men også udfordringer for eksport af dansk vindmøllestrøm, skriver Søren Klinge.

Perspektiv … 20-22
Hvordan giver man førstehjælp til klimaet, spørger Henrik Stiesdal og stiller selv et forslag på det svære transportområde.

Fra www.dkvind.dk … 23-25
Årets tilfredshedsundersøgelse er nu klar til deltagelse. Den nye elforsyningslov endte som en sejr for elmarkedet og sund fornuft i 11. time, mener Christian Kjær, som også roser EU’s enighed om at hæve målet for VE i 2030 til 32%.

Vindproduceret el i maj 2018 … 30
Sommeren ramte landet med sol, varme og stille vejr. Det betød at vindens energiindhold i maj satte ny bundrekord: 52% af en genenmsnitsmåneds vind. Årets vind ligger nu på 91,7%.

Forsiden
Klaus Albrectsens billede af den fremtid, som både elforsyningsselskaber i landene omkring Nordsøen og danske politikere i Energiforliget ser for sig.

 
 
 
 

Vi har 6 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi