Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

September-oktober 2018

DV mener … 5
Vindmøllerne viste i sommer deres pålidelighed som den dominerende leverandør af mere el end kul, gas, sol og biomasse tilsammen sørgede for. Elmarkedet kvitterer i den kommende tid med god afregningspriser for vindproduceret el. Billedet skæmmes dog af de blokeringer, som man stadig kan opleve mellem Danmark og Sverige, hvor udvekslingen af el har været reduceret i 50-60% af tiden, så svenske a-kraftværker har kunnet sælge strøm til gode priser, mens der var negative priser i Danmark. Problemet var det samme ved den dansk-tyske grænse, indtil EU-kommissær Margrethe Vestager greb ind og løste problemet. Men EU standser jo ikke ved den dansk-svenske grænse.

Aktuelle nyheder … 6-12
Elektricitet og CO2-kvoter stiger i pris, og vand mangler i de nordiske reservoirer - før en uforudsigelig vinter. Salgsprisen på vindmøller i drift stiger sammen med elpriserne, som letter presset for mølleejere med anstrengt økonomi. Atomkraftværker måtte i sommer neddrosle driften pga. for varmt kølevand eller for lav vandstand i floderne.
Havet kan stige seks meter, selvom temperaturen kun stiger to grader, advarer forskere, der har set på, hvad der skete sidste gang, temperaturen steg to grader.
Investeringer i VE overhaler globalt set nu kul, vand og atomkraft. Et nyt edb-system hos Energinet og fejl hos netselskaberne betød, at nogle mølleejere måtte vente på deres afregning. Skjulte fundament-bolte var årsag til, at en KVA-husstandsmølle i vinter havarerede, oplyser direktøren.

Forbrugerundersøgelsen 2018 … 14-18
Hvor tilfredse er mølleejerne med deres service? Strange Skriver præsenterer resultatet af årets forbrugerundersøgelse.

Perspektiv … 20-22
Henrik Stiesdal beskriver, hvordan man kan løse både luftfartproblemet og den nødvendige CO2-fjernelse i samme proces.

Fra www.dkvind.dk … 24-25
Vindkraft producerede selv i den vindfattige sommer 2018 mere el end kul, gas, biomasse og sol tilsammen. Energistyrelsen anbefaler lovgivning med tilbagevirkende kraft.

Vindproduceret el i juni & juli 2018 … 30-31
Sommeren fortsatte med sol, varme og stille vejr i både juni og i juli. Årets vindindeks nu på 82,9%.

Forsiden
Månedens forsidemotiv er indfanget af Nikolaj Skovdal Sønder.

 
 
 
 

Vi har 6 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi