Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi som PDF

November-december 2018

DV mener … 5
I december er Polen vært for FN’s næste klimatopmøde i Katowice, som er en af Europas mest forurenede storbyer. Her skal detaljerne i Paris-aftalens realisering fastlægges. Værtslandet vil næppe gå i spidsen. Premierministeren har fastslået, at kul er fundamentet for Polens energiforsyning. Og det er kun en enkelt af klima-udfordringerne.

Aktuelle nyheder … 6-15
- Danmark skal blandt ”biler, bønder og boliger” fjerne 32-37 mill. tons CO2. Regeringen vil fjerne 2,9 mill. tons. Andre 20,9 mill. tons foreslås fjernet ved bogføring af en usikker ”CO2-lagring i jord og skove”-metode samt ved annullering af CO-kvoter.
- Hvis man bruger et tre-cifret antal milliarder, kan den globale temperaturstigning stadig begrænses til 1,5 grader. Hvis ikke, forudser FN’s klimapanel fatale og ekstreme konsekvenser.
- Folketinget har besluttet, at der i 2030 kun skal stå 1.850 vindmøller på land i Danmark. Skal velkørende møller standses og fjernes? lød spørgsmålet på årets vindtræf.
- Kan man som møllekøber stole på, at sælgeren har typegodkendelsen på møllen i orden – eller er det køberens ansvar?
- Lange eller korte serviceaftaler blev belyst på årets DV-erfadag.
- Skriftlige tilbud er ikke bindende, hvis de bygger på skøn.
- Vingebolte, som ikke var efterspændt korrekt, var årsagen til, at en møllevinge i juli faldt af en husstandsmølle ved Lemvig.

Perspektiv … 16-21
Træer kan give førstehjælp til klimaet. Henrik Stiesdal fortæller hvordan i sin sidste artikel om ”livreddende førstehjælp”.

Fra www.dkvind.dk … 22-23
Mølleejere bør jævnligt gennemgå vindmølleforsikringens dækning og præmie. Helbredsundersøgelse frikender nu også vindmøller for at påvirke blodtryk eller børns fødselsvægt.

Vindproduceret el i august-september … 24-25
En vindmæssigt ringe august blev rettet lidt op af en bedre september. Årets energiindhold er dog fortsat nede på 84,5% af et normalt vindår.

Naturlig Energi 1978 - 2018 … 26-31
I det sidste nummer af det trykte blad beskriver redaktøren 40 år med gode og dårlige nyheder – og dem der aldrig blev skrevet. Asbjørn Bjerre beskriver redaktøren.

Forsiden
Månedens forside er tegnet af Klaus Albrectsen, som også har leveret juletræet øverst på denne side (i det trykte blad) med vore ønsker om glædelig jul og godt nyt vind-år til vore læsere og annoncører.

 
 
 
 

Vi har 6 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi