Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Februar 2011

Hvorfor egentlig en
vindmølleforening? ... 5

For 30 år siden kom et par løbskkørsler og havarier til at præge vindkraftens udvikling. De elproducerende vindmøller blev stillet op landet over uden luftbremser. En mekanisk bremse var indtil da anset for tilstrækkeligt. Havarierne viste noget andet. Den unge vindmølleforening besluttede derfor at advare folk mod at købe møller uden luftbremser, og i løbet af kort tid var alle møller på markedet forsynet med dem. I dag kræves en helt anderledes ekspertise af en professionel forbrugerorganisation som Danmarks Vindmølleforening. Den skal råde over teknisk, økonomisk, skattemæssig, juridisk og praktisk sagkundskab, som kan matche fabrikanter, myndigheder og politikere.

Aktuelle nyheder ... 6-9 & 12
Vindmøllerne påvirker nu fremtidens elpriser allerede, før de er rejst. EU’s CO2-kvotesystem i krise efter svindel. Den 13 år gamle abonnementssag er nu afsluttet - formelt. Netselskaberne må ikke opkræve ekstra afgift for tilslutning af husstandsmøller, har Energiklagenævnet bestemt. Flere og flere kræver naboerstatninger af nye mølleprojekter.

Kommunale muligheder i vind ... 10-11
Der er millioner og udviklingsmuligheder i udbygning med vindkraft i landets kommuner, viser et mølleprojekt, som sætter ”kød og blod” på visionerne om den fossilfri energiforsyning.

DV-status over vindkraft i Danmark ... 13-20
Op til DV-årsmødet den 12. marts præsenterer formanden for Danmarks Vindmølleforening, Kristian Jakobsen, bestyrelsens beretning over det forløbne år og kommenterer fremtiden.

Vindkraften og klimaet ... 24-27
Månedens faktasider beskriver drivhuseffekten og vindkraftens muligheder for at reducere klimaproblemerne.

Vindproduceret el i oktober kvartal ... 30-36
Forsinket af Energinet.dk’s IT-omlægning bringes statistikken over vindproduceret el for oktober, november og december 2010. Med et energiindhold i vinden på 84,3% endte 2010 vindmæssigt langt ringere end et vindmæssigt normalt år. De 5.030 møller producerede i årets løb dog 7.806 GWh og dækkede 21,9% af det danske elforbrug. Møllerne sikrede 61,2% af den danske CO2-reduktionsforpligtelse og sparede afbrænding af 2,8 mill. tons kul og udledning af 6,6 mill. tons CO2.

Forsiden
Vintermotivet på forsiden er indfanget i Piteå i Nordsverige af DV-konsulent Steen Andersen under et garantieftersyn på 14 stk. 2,5 MW Nordex-møller.

 
 
 
 

Vi har 3 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi