Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Januar 2011

Giv tid, giv tid! ... 5
I B.S. Ingemanns gamle tekst til vintersangen „I sne står urt og busk i skjul“ lyder opfordringen: „Giv tid!“ til den, som utålmodigt længes efter foråret. Der er lys forude, bare man venter lidt endnu. Borgere og virksomheder i Danmark og ikke mindst utålmodige medlemmer af Danmarks Vindmølleforening venter og venter også på, at der etableres en konkret og langsigtet klima- og energipolitik i Danmark.

Men giv tid, vi er nok nødt til at vente lidt endnu. Regeringen har nemlig udsat sin reaktion på Klima-kommissionens rapport endnu engang. Først lød det, at regeringen ville spille ud i efteråret 2010 med et oplæg til et nyt energiforlig. Siden blev tidspunktet rykket frem til lige før jul, så til efter jul, så til 1.kvartal af 2011, og nu er der gået valgkamp i den.

Aktuelle nyheder ... 6-11
Den danske regering fik i december usædvanlig stor indflydelse på EU- og klimapolitikken, da den både sikrede, at der frem til 2018 kan ydes milliard-tilskud til urentable kulminer og samtidig styrkede den europæiske kul-lobby i EU. En mølleejer er ved retten i Kolding tilkendt driftstabserstatning fra møllefabrikanten Nordex, som ellers havde forsøgt i købekontrakten at fraskrive sig netop denne erstatningspligt. En nabo til nye vindmøller forsøgte at få erstatning, motiveret med, at „såvel produktion som beboelse skal nedlægges, idet de ikke vil kunne anvendes til deres formål som følge af opstilling af de projekterede vindmøller.“ Naboen havde forinden selv lejet jord ud til møllerne.

Fakta om støj og vindmøller ... 12-14
Støj fra vindmøller er omgivet af mange myter. Månedens faktasider beskriver, hvordan støjen måles, lovgivningen omkring støj og sidst, men ikke mindst, hvor meget eller hvor lidt indhold, der er i de forskellige myter om vindmøllestøj.

Debat ... 18-19
John Knud Jørgensen fortsætter føljetonen om Vindby-møllen. Susanne Borregaard efterlyser en husstandsmølle og en teknisk instans, der kan levere realistiske vurderinger af disse møller.

Statistikken igen forsinket ... 23
Eneginet.dk og Energistyrelsen, der leverer data til bearbejdning, har endnu ikke har kunnet leveret oktober- og novembertallene til statistikken over vindproduceret el. Vi håber i næste måned at bringe statistikken for oktober, november og december. I dette nummer bringes afregningspriserne for november.

Forsiden
Forsidemotivet er indfanget i Kalø Vig af Helle Fibiger.

 
 
 
 

Vi har 3 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi