Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

November 2010

Flot arbejde ... 5
Efter mere end to års arbejde har regeringens Klimakommission fremlagt sin analyse og anbefaling til fremtidens energipolitik. Nu venter vi på regeringens beslutninger. Energieffektivisering kombineret med en kraftig udbygning med vindkraft og biomasse. Det er vejen frem i et nyt elbaseret energisystem med intelligent samspil mellem produktion og forbrug. Målet er at frigøre sig fra fossile og importerede brændsler, og det kan kun gå for langsomt. Slutbemærkningen fra kommissionens formand Katherine Richardsons præsentationen af rapporten lyder: ”Og arbejdet bør starte nu”.

Aktuelle nyheder ... 6-11
Regeringens klimakommission har udsendt sin rapport, men at dømme efer reaktionerne kan hensynet til erhvervslivets konkurrenceevne sætte en stopper for en af de få konkrete metoder, der anbefales for at nå det fossilfrie samfund. Uden at spørge mølleejeren foretager Vestas reparationer og bestemmer selv størrelsen på sin regninger. Til gengæld tjener Vestas intet på udskiftninger af vingelejer, understreger firmaet. Også mølleejere kan nu søge nabo-erstatning for mindre produktion, hvis nye møller vil ”skygge” vindmæssigt for eksisterende. Kritikken af en mønsk mini-mølle afvises af den danske fabrikant, som henviser til, at møllen på Møn er et udenlandsk fabrikat. Det bekræfter møllens ejer, men påpeger, at dette fabrikat sælges af det danske fi rma, fra oktober også under det britiske navn på møllen.

Vindkraftens arbejdspladser ... 12-13
Månedens faktasider handler om produktion og beskæftigelse i forbindelse med dansk vindkraft.

Debat ... 15 & 18-19
Jane Kruse og Preben Maegaard mener, at vindmøllepolitikken har udviklet sig til mafiøse tilstande. Lars Hjortshøj afviser kritikken af 1 kW Mistral-møllen og især af fi rmaet Carlo Gavazzi.

Vindproduceret el i september 2010 ... 22-23
Med et energiindhold i vinden i september på 97% blev denne måned 15% bedre vindmæssigt end en normal september. De 5.040 møller producerede 764 GWh og dækkede 27% af månedens danske elforbrug. Møllerne har de sidste 12 måneder sikret 58,5% af den danske CO2-reduktionsforpligtelse og sparet afbrænding af 2,7 mill. tons kul og udledning af 6,3 mill. tons CO2.

Forsiden
Klaus Albrectsens kommenterer på forsiden rapporten fra regeringens Klimakommission.

 
 
 
 

Vi har 11 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi