Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Oktober 2010

Tekniske konsulenter … 5
For tyve år siden blev Strange Skriver ansat som Danmarks Vindmølleforenings tekniske konsulent på fuld tid. Det blev det første skridt mod DV’s tekniske afdeling, der i dag tæller fire konsulenter og er et af foreningens vigtigste indsatsområder. DV’s konsulentetjeneste er i dag anerkendt i vindkraftbranchen som det sted, hvor mølleejere får den bedste tekniske bistand for den rimeligste betaling. Det har både danske og udenlandske mølleejere opdaget, så en stor del af konsulenternes arbejde foregår i dag for mølleejere, energiselskaber og møllepark-ejere kloden rundt. Omsætningen er med til at sikre, at arbejdet for DV’s egne medlemmer kan udføres for en langt lavere pris, end hvad f. eks. andre professionelle rådgivere og konsulenter i industrien vil beregne sig.

Aktuelle nyheder ... 6-9
En række mølleejere har ikke fået indberettet service, som skal foretages af servicefirmaet, men mølleejeren er ansvarlig og risikerer bødestraf, hvis indberetningen ikke sker. Landbrugsorganisationen Landbrug og Fødevarer foreslår havmølleplaner sat i bero i 15 år til fordel for biomasse og halm. Energinet.dk har udsendt to rapporter om en fremtid, hvor vindkraften forudses at spille en afgørende rolle.

Mini- og/eller husstandsmøller ... 10-15
Med interessen for minimøller følger nu de første driftserfaringer. Beklageligvis også de negative, hvor køberne af de helt små møller først, når det er for sent, bringes ud af den vildfarelse, at småmøller kan bidrage væsentligt til at dække en husstands elforbrug uanset, hvor små de er, og uanset om de opstilles, hvor der er vind eller ej. Månedens faktasider beskriver de reelle muligheder, reglerne og lovgivningen omkring husstandsmøller.

Tema: Fremtidens elmarked (5) ... 18-19
Niels Dupont beskriver i den femte tema-artikel om elmarkedet CO2-kvoternes indflydelse på el- og afregningspriser – eller mangel på samme – samt et bud på fremtidens udvikling.

Vindproduceret el i august 2010 ... 2-23
Med et energiindhold i vinden i august på 69% blev denne måned en helt normal august. De 5.056 møller producerede 539 GWh og dækkede 19,7% af månedens danske elforbrug. Møllerne har de sidste 12 måneder sikret 57,4% af den danske CO2-reduktionsforpligtelse og sparet afbrænding af 2,6 mill. tons kul og udledning af 6,2 mill. tons CO2.

Forsiden
Denne måneds aftenstemning på Orø i Holbæk Fjord er indfanget af Nikolaj Sønder.

 
 
 
 

Vi har 6 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi