Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

September 2010

Biomasse og/eller vind … 5
Begejstringen for biomasse er stor. Her ligger, mener nogle, løsningen på stort set alle landbrugslandet Danmarks energi- og klimaproblemer. Biomasse kan erstatte kul på kraftværkerne, og biomassen fylder meget i bl.a. den udbygningsplan for vedvarende energi, som regeringen afleverede til EU-Kommissionen kort før sommerferien. Samme udbygningsplan var ikke blot uambitiøs, men urealistisk beskeden på vindkraftområdet. Måske har der for nogle politikere her været en sammenhæng. Det er i så fald en helt åbenlys fejltagelse. Virkeligheden er, at der er hårdt brug for både biomasse og vin.

Aktuelle nyheder … 6-12
Vestas indleder i september scanning af vingerne på 4.200 vindmøller verden over, herunder 335 i Danmark efter fem vingehavarier, som har afsløret risiko for udmattelsesrevner i vingerøddernes aluminiums-indsats på V47-mølletypen. Trods mange henvendelser har firmaet Logik & Co. opgivet at opstille minimøller på storbyens tage. Men måske kan der godt tænkes en fremtid for lidt større husstandsmøller, selvom de fortsat er "fire gange så dyre og kun en femtedel så produktive" som store møller, mener Per Nielsen. 11 naboer til en enkelt planlagt vindmølle ved Lynge i Nordsjælland er tilkendt i alt 2.275.000 kr. i værditabserstatninger. I Vestjylland er syv naboer tildelt 25.000-50.000 kr. hver, mens 17 andre fik afslag.

Natur overfor vindmøller … 14-15
Danmarks Naturfredningsforening går ind for vindmøller, men kun hvis de placeres de rigtige steder, og det er f. eks. i industriområder eller ved veje, skriver Janne Wichard.

Tema: Fremtidens elmarked (4) … 18-20
Nicolai Kipp beskriver, hvordan Energinet.dk er i færd med at forberede indpasning af op til 50% vindkraft i elsystemet, og hvilken indflydelse det kan få på fremtidens elpriser.

Vindproduceret el i juli 2010 … 22-24
Med et energiindhold i vinden i juli på kun 51% blev denne måned næsten 20% ringere vindmæssigt end normalt i juli. De 5.048 møller producerede 421 GWh og dækkede 16,4% af månedens danske elforbrug. Møllerne har de sidste 12 måneder sikret 57,0% af den danske CO2-reduktionsforpligtelse og sparet afbrænding af 2,6 mill. tons kul og udledning af 6,2 mill. tons CO2.

Forsiden
Denne måneds forsidemotiv er en af de nye husstandsmøller, som er på vej - se side 8-9 - og som for øjeblikket prøvekøres hos HSWind i udkanten af Randers.

 
 
 
 

Vi har 9 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi