Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

August 2010

Et skridt på vejen … 5
Sommeren har budt på en ny redegørelse fra Skatteministeriet om dynamiske elafgifter. Den afslører, at der er der brug for en grundlæggende omlægning af afgiftssystemet, der i langt højere grad giver incitamenter til mere vedvarende energi, øget energieffektivitet og mindre brug af fossile brændsler. Et mere tidssvarende afgiftssystem kan fremme både produktion og forbrug af vindkraft. Lavere afgifter på el fra vedvarende energi end på el baseret på fossile brændsler vil desuden gøre det nemmere for forbrugere og erhvervsliv at vælge rigtigt og grønt.

Aktuelle nyheder … 6-12
Tre 2 MW-vindmøller til 63 mill. kr. på Ærø var solgt to dage efter, at kommunalbestyrelsen havde givet grønt lys for de tre sidste af de seks møller, der vil gøre øen 120% selvforsynende. Samtlige andele er solgt til faste indbyggere på Ærø, som også I fremtiden vil være sikret ejerskabet til møllerne. Månedens beretning fra avisernes agurketid kommer fra dagbladet Børsen, der i en ni-spaltet overskrift fortalte, at vindkraft ”får elprisen til at gå amok” - uden at lade sig anfægte af, at han I selve artiklen fortalte det modsatte. Miljøstyrelsen afviser en rapport fra Aalborg-professor Henrik Møller, som fortsat mener, at store møller generer mere end små, men som nu støtter sig til hidtil usete konstruktioner i sin argumentation. Henrik Skotte gennemgår den nye rapport fra Skatteministeriet, der analyserer mulighederne for at fremme vedvarende energi ved hjælp af ændrede energi- og elafgifter.

Fakta om verdens vindmøller … 14-15
Denne måneds faktasider beskriver vindmøller verden over.

Tema: Fremtidens elmarkeder … 18-20
Stine Grenaa Jensen skildrer i den tredje artikel om elpriser fremtidens elmarked, som det tegner sig, mens VE-andelen vokser, og nye kabler vil binde markederne sammen i Europa.

Vindproduceret el i juni 2010 … 22-24
Med et energiindhold i vinden i juni på 60% blev denne måned 20% ringere vindmæssigt end normalt i juni. De 5.051 møller producerede 401 GWh og dækkede 15,2% af månedens danske elforbrug. Møllerne har de sidste 12 måneder sikret 56,9% af Danmarks CO2-reduktionsforpligtelse og sparet afbrænding af 2,64 mill. tons kul og udledning af 6,2 mill. tons CO2.

Forsiden
Denne måneds forsidemotiv er indfanget af Kim Kiholm.

 
 
 
 

Vi har 4 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi