Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Juli 2010

Thor Pedersens bremseklods ... 5
Mange husker formentlig tidligere finansminister Thor Pedersens private korstog mod vindmøller og vedvarende energi, da daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen havde set lyset og bekendte sin nye grønne overbevisning. Hvad færre måske ved, er, at det nu som før er Thor Pedersen, der bestemmer. Som finansminister fastsatte han den såkaldte kalkulationsrente, der benyttes, når det skal beregnes af Finansministeriet, om det samfundsmæssigt set giver over- eller underskud, hvis man går ind i store projekter. Den er sat så høj, at statsministeren fortsat kan udstede grønne løfter i tryg forvisning om, at kalkulationsrenten vil gøre dem gratis.

Aktuelle nyheder ... 6-11
Regeringen har nu præsenteret den klimahandlingsplan, som EU-Kommissionen har krævet. Hvad angår vindkraft behøver Danmark efter regeringens mening ikke at gøre ret meget. Ændret adfærd på kraftvarmeværker og det nye Storebæltskabel betyder øjensynlig en reduceret risiko for negative elpriser. Det er nu kortlagt, hvilke møller, der er i risikozonen for at få stilstandsmærker, hvis de standses i høj vind. Gratis CO2-kvoter saboterer klima- og energipolitikken, men klima- og energiminister Lykke Friis vil ikke ændre det foreløbig. Elselskaberne foreslår, at tilskud til vindkraft fjernes, når elprisen er nul eller negativ. Danmarks Vindmølleforening er uenig.

Tema: fremtidens elpris ...14-15
Jørn Limann analyserer de faktorer, der bestemmer elprisen og giver et forsigtigt gæt på fremtidens elpris.

Fakta om elregningen ...18-21
Denne måneds faktasider beskriver vindkraftens pris, som de fleste oplever den, nemlig på elregningen.

Vindproduceret el i maj 2010 ... 22-24
Med et energiindhold i vinden i maj på 85% blev maj knap 10% bedre vindmæssigt end normalt i maj. De 5.072 møller producerede 607 GWh og dækkede 22,2% af månedens danske elforbrug. Møllerne har de sidste 12 måneder sikret 57,6% af den danske CO2-reduktionsforpligtelse og sparet afbrænding af 2,67 mill. tons kul og udledning af 6,28 mill. tons CO2.

Forsiden
Forsidebilledet viser de møller, som Siemens skal levere 111 af til Anholthavmølleparken, efter at forligspartierne i Folketinget har accepteret de 1,05 kr./kWh i fuldlasttimerne, som er Dongs priskrav. Forinden har et revisionsfirma konstateret, at dagsprisen for strøm fra nye havmøller i f. eks. England er 1,20 kr. Siemens 3,6 MW-møllerne på forsiden står ved Tim i Vestjylland og er henholdsvis med og uden gear. Hvilken type, der vælges til Anholt-parken, er ikke afklaret.

 
 
 
 

Vi har 13 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi