Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Juni 2010

Hvad bliver fremtidens elpris? ... 5
Fremtidens elpris er afgørende for både ejere af eksisterende møller og folk, der påtænker at investere i nye møller. For ejere af eksisterende møller er vurderingen af elprisen den vigtigste del af grundlaget for beslutningen om, hvorvidt det kan betale sig at reparere og vedligeholde eksisterende møller. For potentielle mølleejere vil også få øres udsving pr. kWh være afgørende for, hvilken farve budgettets bundlinje får. Og det gælder både for investorer, der låner penge til en hel mølle, og for de, der vælger at købe andele i et af de mange nye møllelav. Spørgsmålet bliver tema for en række artikler i Naturlig Energi over de næste måneder. En række fagfolk vil belyse forskellige sider af spørgsmålet: Hvad bliver fremtidens elpriser?

Aktuelle nyheder ... 6-13
Den såkaldte naboforening tager både foto-svindel og frit opfundne "beregninger" i brug i korstoget mod vindmøller. Men 135 meter høje vindmøller 1400-1500 meter borte vil ikke forringe en ejendoms handelsværdi, har Taksationsmyndigheden afgjort. Elforbruget faldt i 2009, men CO2-udledningen steg i forhold til 2008, og Danmark blev netto-importør af elektricitet. Service på vindmøller er mere profitabelt end salg af vindmøller og får øget opmærksomhed som forretningsområde i vindkraftindustrien. Men at dømme efter en tysk forbrugerundersøgelse leverer tre danske vindmøllefabrikanter den ringeste service sammenlignet med både deres udenlandske konkurrenter og de uafhængige servicefirmaer. Vestas undskylder, hvad mølleejere har opfattet som en trussel om opsigelse af serviceaftalen, hvis man ikke køber kravlehjælp. I løbet af en måned vil Folketinget beslutte, om 42 kr. pr. dansk husstand er en rimelig pris for ren strøm fra Anholt-mølleparken, men faktisk vil møllerne reducere forbrugernes el-regning.

Tema: fremtidens elpris ... 14-15
Henrik Skotte gennemgår de fremskrivninger af både el- og brændselspriser, som Energistyrelsen laver med jævne mellemrum, og som er vigtige parametre både i konkrete projektvurderinger og i beslutningsgrundlaget hos energipolitikerne.

Vindproduceret el i april 2010 ... 22-24
Med et energiindhold i vinden i april på 88% blev denne måned 10% bedre vindmæssigt end normalt i april. De 5.078 møller producerede 632 GWh og dækkede 23,3% af månedens danske elforbrug. Møllerne har de sidste 12 måneder sikret 57,2% af den danske CO2-reduktionsforpligtelse og sparet afbrænding af 2,6 mill. tons kul og udledning af 6,2 mill. tons CO2.

Forsiden
Forsidens aftenstemning er indfanget af Jan Vium Nielsen.

 
 
 
 

Vi har 7 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi