Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Maj 2010

Her går det godt – eller gør det? ... 5
Energistyrelsen har midt i april løst Danmarks energi- og miljøproblemer, sådan da. Det er sket med en såkaldt basisfremskrivning af vort fremtidige energiforbrug og udledning af de problematiske drivhusgasser. Konklusionen er, at alle klima- og energiproblemer stort set er løst og tilmed uden at folketing og regering behøver at foretage sig noget. Forklaringen er, at emissioner fra metan- og lattergas samt transportsektorens udledninger er ”nedjusteret i lyset af de seneste statistiktal”. Årsagen er finanskrisen, som har reduceret energiforbrug og CO2-udledning. Det skal nu blive interessant at se, hvordan denne situationsrapport vil blive brugt – eller misbrugt – politisk.

Aktuelle nyheder ... 6-13
Mølleejere kritiserer planer om flere danske vindmøller. Ingen andre end den danske stats eget elselskab Dong vil byde på at bygge Anholt-havmølleparken. Imens smuldrer havmøllefundamenter over hele Europa. Møller, der standses i utide, risikerer stilstandsmærker og dermed skader i lejer. Vindmøller må nu opstilles tættere ved landeveje. Danske møller bygges i dag primært i udlandet. Skovejer med million-nabokrav blev afvist af taksatorerne. 172 MW Siemens-møller planlægges rejst i Danmark i år. Nabo-erstatninger kan afskrives skattemæssigt. Politisk utilredshed med dansk statsstøtte til Cepos-kampagne i USA mod danske vindmøller. DV udvider sin rådgivning, nu til i alt seks konsulenter og nye samarbejdspartnere.

Vindmølleforeningens årsmøde ... 14-21
EU’s klimakommissær Connie Hedegaard fik Vindmølleprisen på Danmarks Vindmølleforenings årsmøde. Referat af årsmøde, årsmøde-udstilling og DV-generalforsamling.

Vindproduceret el i marts 2010 ... 22-24
Med et energiindhold i vinden i marts på 88% blev denne måned 18% ringere vindmæssigt end normalt i marts. De 5.081 møller producerede dog 676 GWh og dækkede 21,2% af månedens danske elforbrug. Møllerne har de sidste 12 måneder sikret 54,9% af den danske CO2-reduktionsforpligtelse og sparet afbrænding af 2,5 mill. tons kul og udledning af 5,9 mill. tons CO2.

Forsiden
Danmarks tidligere energi- og klimaminister Connie Hedegaard fik på vindmølleforeningens årsmøde på Vingstedcentret overrakt vindmølleprisen 2010, hvis synlige bevis hun her står med. (Foto: Kim Kiholm)

 
 
 
 

Vi har 8 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi