Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

April 2010

Dyrt at gå på vandet … 5
På det seneste har mange politikere, særligt i regeringen, fået et godt øje til vindmølleplaceringer på havet. Der er god plads, vinden er stærk og stabil og på nær et par meget langsynede sommerhusejere ved kysten slipper politikerne for risikoen for discussion med eventuelle utilfredse naboer til de nye vindmøller, som jo også har noget at skulle have sagt ved næste valg. Men erfarne politikere burde efterhånden vide, at læserbreve og avisoverskrifter om modstand mod vindmøller ikke giver et sandt billede af befolkningens holdning. Og så er der jo samfundsøkonomien at tage hensyn til.

Aktuelle nyheder … 6-17
Vindmøller kan holde så længe det skal være, hvis de vedligeholdes. Men hvad gør man, hvis en mølle fra 1980’erne eller 1990’erne skal have nye vinger eller have udskiftet andre vitale dele, som ikke produceres mere? Klima- og energiministeren og 14 forskere er enige om at kalde den rapport, som tænketanken CEPOS sidste år mod betaling fra kul- og olielobbyen i USA kastede ind i den amerikanske klimadebat op til FN’s klimatopmøde forkert, misvisende og ukorrekt. 25-30 år gamle vindmøller får i disse år nyt liv, når de neddrosles nu fra den oprindelige mærkeeffekt til de maksimale 25 kW og installeres som husstandsmøller. Og så er der godt nyt på vej til mindste husstandsmøller. Elselskabet Elro har genoplivet sin 25 år gamle aversion mod vindmøller: Nu er det husstandsmøller – og lovgivningen – som Elro ikke uden videre vil acceptere. Kort nyt om falske rygter om tilskuds-stop, elprisernes udvikling og vindmøllemarkedet.

Nyt fra vindmølleforeningen … 18-19
Danmarks Vindmølleforening byder velkommen til foreningens fjerde tekniske konsulent. DV’s tekniske afdeling er blevet ISO 9001-godkendt.

Vindproduceret el i februar 2010 … 22-24
Med et energiindhold i vinden i februar på 68% blev denne måned 33% ringere vindmæssigt end normalt i februar. De 5.082 møller producerede dog 517 GWh og dækkede 16,7% af månedens danske elforbrug. Møllerne har de sidste 12 måneder sikret 54,2% af den danske CO2- reduktionsforpligtelse og sparet afbrænding af 2,5 mill. tons kul og udledning af 5,9 mill. Tons CO2.

Forsiden
Forsidemotivet er i denne måned en af de husstandsmøller, som flere og flere er blevet interesseret i, og som en stor del af artiklerne i dette nummer handler om.

 
 
 
 

Vi har 4 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi