Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Marts 2010

Vindmølleforeningen mener ... 5
På den nye energiministers arbejdsplan for 2010 står bl.a. en strategi for forsyningssikkerhed, og til sommer skal regeringen ligesom de andre EU-lande fremlægge en handlingsplan for EU-Kommissionen for udbygningen med vedvarende energi. Senere på året løfter Klimakommissionen sløret for, hvordan Danmark kan gøre sig uafhængig af fossile brændsler. Vindkraften kommer her sammen med biomasse til at spille en vigtig rolle i den danske energifremtid. I takt med at de danske olie- og naturgasressourcer i Nordsøen svinder ind, så vil også forsyningssikkerheden få øget betydning i omstillingen af den danske energistruktur.

Aktuelle nyheder ... 6-10
Det hidtil største erstatningsbeløb, 2,7 mill kr., som er tilkendt naboer til nye vindmøller, kommer ikke til udbetaling. Vestas nåede i 2009 sit budgetterede overskud, men kan nærme sig afslutningen på 20 år som verdens største vindmøllefabrikant. Danmark rykkede i 2009 ned på en 7. plads blandt Europas vindkraftnationer. Men planlagte nye møller vil formentlig betyde, at der i 2010 opstilles flere. Hertil kommer de nye vindmøller, som skal rejses frem mod 2020, og nødvendig udskiftning af gamle møller, som alt i alt peger på behov for op mod 500 MW nye møller om året de næste ti år. Planlægningen af verdens første havbaserede elnet for vindproduceret elektricitet mellem tre lande er blevet ramt af splittelse mellem to svenske statslige selskaber, men fortsætter.

DV i 2009 - økonomisk set ... 12-13
Før generalforsamlingen i Danmarks Vindmølleforening den 27. marts præsenterer Lars Knudsen foreningens årsregnskab for 2009.

Danskernes holdning til vind ... 18-21
Noget af det mest stabile i denne verden er øjensynlig danskernes positive holdning til udbygning med vindkraft. Det viser samtlige meningsmålinger, som er gennemført i årenes løb, og som beskrives på denne måneds faktasider.

Vindproduceret el i januar 2010 ... 22-24
Med et energiindhold i vinden i januar på 102% blev denne måned 30% ringere vindmæssigt end normalt i januar. De 5.096 møller producerede 761 GWh og dækkede 21,8% af månedens danske elforbrug. Møllerne har de sidste 12 måneder sikret 53,6% af den danske CO2-reduktionsforpligtelse og sparet afbrænding af 2,49 mill. tons kul og udledning af 5,85 mill. tons CO2.

Forsiden
Københavns nye vartegn, Hvidovre Vindmøllelaug og Dong’s store vindmøller ved Avedøre-værket, er fotograferet af Nikolaj Sønder.

 
 
 
 

Vi har 8 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi