Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Februar 2010

Velkommen tiL Lykke Friis ... 5
Danmarks nye klima- og energiminister Lykke Friis har med udenrigspolitisk ekspertise i bagagen indledt ministerkarrieren med en konstatering af klima- og energipolitikkens rolle i fremtiden. FN-klimakonferencen i København leverede anskuelighedsundervisning i, hvordan den nye verdensorden fungerer. Den satte ifølge Lykke Friis ”en tyk streg under, at energipolitik er fremtidens storpolitik”, hvor konkurrencen mellem stormagter ikke længere går på ”at have flest soldater eller sprænghoveder, men stabil og billig energi”. Der er en velkommen erkendelse.

Aktuelle nyheder ... 6-11
Trods prisfald på møller kan vindmøllefabrikanter undgå at tabe penge, hvis tabet sendes videre til underleverandørerne. Og i sidste ende kan køberne få billigere møller. Markedskobling med Tyskland giver ny risiko for el-overløb, og det frie elmarked øger risikoen for store udsving i el- og afregningspriserne, vurderer Poul Erik Morthorst. 160 har nu søgt nabo-erstatning, og fem naboer til nye vindmøller er tilkendt erstatninger på i gennemsnit 75.000 kr., mens 13 andre blev afvist.

Årets gang i Vindmølleforeningen ... 12-19
Formanden for Danmarks Vindmølleforening, Kristian Jakobsen, gennemgår i den skriftlige beretning forud for DV’s generalforsamling årets gang på vindkraftområdet i Danmark.

Økonomien i vindmøller ... 22-23
Per Nielsen beskriver hovedresultaterne i den nyeste undersøgelse af økonomien omkring vindmøller ved køb og i drift.

Olien eller livet ... 24-27
Løbende kontrol af olien i et vindmøllegear har vist sig at være en af de mest pålidelige og billigste metoder til at sikre sig mod ubehagelige overraskelser og store reparationsregninger. Strange Skriver beskriver, hvorfor og hvordan det kan ske i praksis.

Vindproduceret el i december 2009 ... 30-32
Med et energiindhold i vinden i december på 75% blev denne måned 30% ringere vindmæssigt end normalt. De 5.082 møller producerede 589 GWh og dækkede 18,1% af månedens danske elforbrug. Møllerne har i 2009 sikret 52,5% af den danske CO-reduktionsforpligtelse og sparet afbrænding af 2,4 mill. tons kul og udledning af 5,7 mill. tons CO2.

Forsiden
I den forløbne måned bed vinteren sig for alvor fast i Danmark.

 
 
 
 

Vi har 4 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi