Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Januar 2010

Sandhedens time ... 5
FN’s klimatopmøde i København er slut, og nu skal den danske regering vise verden, om de smukke ord fra Danmark var andet end tom snak. Vi er stadig blandt de lande i verden med den højeste CO2-udledning pr. indbygger. En længe savnet langsigtet dansk energipolitik vil tage form i løbet af det nye år og bringer også for alvor den nye danske energi- og klimaminister på banen. Vindkraft bidrager med ren, vedvarende og indenlandsk energiforsyning. Selv i en lomborgsk fantasiverden, hvor det påstås at være unødvendigt at bremse de menneskeskabte udledninger af drivhusgasser, er udbygningen af vindkraft et stærkt og nødvendigt værktøj for at mindske importafhængigheden af brændsler. Efter Energistyrelsens nyeste reserveopgørelser er det slut med den danske selvforsyning med olie og naturgas i henholdsvis 2018 og 2020.

Aktuelle nyheder ... 6-9
Ejerne af de 5.000 danske vindmøller sparer nu elforbrugerne for så meget, at det i 2008 oversteg det beløb, som dansk elektricitet koster ekstra på grund af PSO-omkostninger. I december blev elpriserne for første gang negative i Danmark. Nu fører naboer til to møller i drift på Tåsinge en retssag for at få møllerne standset og fjernet, mens andre naboer ikke synes møllerne generer og kalder kritikken hysterisk.

Mini- og husstandsmøller ... 10-12
Et par hundrede interesserede fik nyttige oplysninger og et par advarsler med hjem, da Danmarks Vindmølleforening holdt temadag om mini- og husstandsmøller.

Fakta om skygger og blink ... 18-21
Skyggevirkning og refleksblink fra vindmøllers vinger betragtes ofte som et problem, når der skal rejses nye møller. Månedens faktasider beskriver, hvor stort problemet i virkeligheden er, og hvordan man undgår det, før møllen rejses.

Vindproduceret el i november 2009 ... 22-24
Med et energiindhold i vinden i november på 133% blev denne måned 15% bedre vindmæssigt end normalt. De 5.089 møller producerede 868 GWh og dækkede 28,7% af månedens danske elforbrug. Møllerne har de sidste 12 måneder sikret 51,4% af den danske CO2-reduktionsforpligtelse samt sparet afbrænding af 2,3 mill. tons kul og udledning af 5,6 mill. tons CO2.

Forsiden
Forsiden udtrykker Klaus Albrectsens håb om et blomstrende nytår efter det mest markante - og indtil videre eneste - resultat af FN’s klimatopmøde i København: En øget folkelig og politisk bevidsthed omkring klima- og energiproblemerne.

 
 
 
 

Vi har 9 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi