Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

December 2009

IEA viser vej ... 5
Midt i november fremlagde IEA sin årlige rapport over energisituationen i verden. Budskabet var klart: IEA opfordrer nu til en sand energirevolution, der reducerer brugen af de klimaskadelige fossile brændsler. Og det haster, hvis verden skal begrænse den globale opvarmning til højst to grader, siger rapporten. Fortsætter vi med at bruge kul, olie og gas som i dag, risikerer vi, at kloden bliver op til 6 grader varmere med de uoprettelige skader, det vil medføre. Omlægningen koster, men det koster endnu mere at lade være. Det er nye barske toner fra IEA, som man sandt for dyden ellers aldrig har kunnet beskylde for at gå forrest, når det drejede sig om at anbefale store omlægninger på energiområdet.

Aktuelle nyheder ... 6-11
De første erhvervsvirksomheder har købt hele eller dele af vindmøller for at dække deres elforbrug miljørigtigt, og fl ere venter på, at kommunerne giver byggetilladelser. Naboer i Nordjylland tilbydes medejerskab af nye møller, som for første gang sælges på aktier. Udfl agningen af dansk vindkraftindustri fortsætter med LM’s lukning af fabrikker og 700 nye afskedigelser. De syv Storebæltsmøller risikerer ligesom en del andre møller at stå stille under klimatopmødet, fordi de nu standses ved negative elpriser. Mere blæst giver ikke nødvendigvis bedre mølle-økonomi – og 2009 tegner til at sætte bundrekord.

Perspektiv ... 12-13
Kommunalpolitikere er ofte i tvivl om, hvorvidt kommuner kan eje vindmøller. Søren Hermansen forklarer, hvordan spørgsmålet blev besvaret på Samsø.

Fakta om forsikring ... 14-18
All-risk, driftstabs-, produktionsberegnings- og restværdiforsikring er nogle af de begreber, der redegøres for i månedens faktasider om forsikring af vindmøller.

Vindproduceret el i oktober 2009 ... 22-24
Med et energiindhold i vinden i oktober på 101% blev denne måned en anelse bedre vindmæssigt end normalt. De 5.081 møller producerede 687 GWh og dækkede dermed 23,3% af månedens danske elforbrug. Møllerne har de sidste 12 måneder sikret 50,6% af den danske CO2- reduktionsforpligtelse.

Forsiden
I anledning af klimatopmødet i København er forsidebilledet i denne måned taget af Niels Viderø i farvandet ud for Ilulissat i Vestgrønland, hvor gletsjeren sender kolossale isbjerge ud i havet i takt med den globale opvarmning.

 
 
 
 

Vi har 2 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi