Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Oktober 2009

Velkommen til et nyt folketingsår ... 5
I den forløbne måned blev Horns Rev 2-mølleparken sat i drift og fejret behørigt med kongeligt tryk på startknappen. Samme dag ryddede Jyllands-Posten forsiden for at lade Venstres energiordfører Lars Chr. Lilleholt bebude ”aftrapning af støtten” til vindmøller. Ganske vist får vindmøller ikke støtte fra staten, da merprisen betales af elforbrugerne. Men synspunktet deler Danmarks Vindmølleforening under forudsætning af, at de fossilt fyrede kraftværker får samme vilkår, dvs. at den indirekte stats- og skatteyderstøtte til kulbaseret elproduktion fjernes. Så vil vindkraft både være billigst for elforbrugere og spare samfundet for store udgifter, som i øvrigt også betales af elforbrugerne, her blot som skatteydere. Så når folketiengt samles i oktober er der er såmænd ikke så meget at betænke sig på.

Aktuelle nyheder ... 6-9
Mølleejere tilbydes højere afregning, hvis møllen standses, når der er risiko for el-overløb. Eksperter er enige om, at el-prisen stiger, men ikke om hvornår. En ingeniør mener, at dansk vindproduceret el foræres væk og markedsføres derfor som ”international ekspert” af en såkaldt tænketank, Cepos, samt af kul- og olieindustrien i USA. 20 virksomheder, kommuner og organiationer køber Horns Rev-møllestrøm for 5 øre/kWh ekstra. 4.000 andre virksomheder får deres IT-elforbrug dækket af en vindmølle uden at betale ekstra.

Dagens servicemarked ... 10-12
Danmarks Vindmølleforenings tekniske konsulent Strange Skriver kortlægger dagens marked for service på og reparationer af vindmøller.

Debat ... 14-15
Udvikling af de store møller sker nu i udlandet, påpeger Preben Maegaaard. Hvad med lidt medvind herhjemme til husstandsmøller, spørger Hugo Hviid.

Vindproduceret el i august 2009 ... 22-24
Med et energiindhold i vinden i august på 75% blev denne måned en smule ringere vindmæssigt end normalt. De 5.024 møller producerede dog 482 GWh og dækkede dermed 18% af det danske elforbrug i denne måned. Møllerne har de sidste 12 måneder samtidig sikret 48,6% af den danske CO2- reduktionsforpligtelse.

Forsiden
Forsidebilledet er hentet i Århus-bugten med en 150 kW Nordtankmølle i baggrunden. Den har siden juni 1991 forsynet det meste af Knebel på Mols med forureningsfri elektricitet.

 
 
 
 

Vi har 5 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi