Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

September 2009

Før klimatopmødet ... 5
I takt med at FN’s klimatopmøde i København i december nærmer sig, ser mange muligheden for at profilere sig overfor en større omverden. For virksomheder handler det ofte om markedsføring, for interesseorganisationer og politikere om indflydelse eller egne vælgergruppers interesser. Hensynet til klimaet kommer ikke nødvendigvis altid i første række. Men FN's klimatopmøde er - både før og efter december - en god anledning til, at det brede folketingsflertal, som for 25 år siden satte dansk vindkraft på verdenskortet, finder sammen om den nødvendige udbygning. Nu er det samme brede folketingsflertal igen - i hvert fald på papiret - enige om denne udbygning. Men vi venter stadig på de nødvendige beslutninger om mål for vindkraft på hav og land i Danmark.

Aktuelle nyheder ... 6-11
Den danske havmølle-kapacitet bliver tredoblet i løbet af de kommende tre år, og et havmølle-elnet er på vej efter at syv års politisk modstand mod vindmøller er ændret. Nye undersøgelser viser, at havmøller kan give det pressede fiskerierhverv nye muligheder. En ny kendelse afviser erstatning til en nabo til tre nye store møller, der tværtimod ses som en fordel for naboen, da gamle møller fjernes. Vattenfall frygter, at nabo-erstatningsordningen kan true udbygningen med vindkraft i Danmark. Vestas fastholdt i sit halvårsregnskab til analytikernes forvirring sine 2009-budgetmål - sådan vil man nå dem.

Fakta om vindmøllers energibalance ... 12-14
At en vindmølle i sin levetid producerer mindre energi, end det kræver at bygge den, er en af de fejlagtige myter, der fortsat trives i den offentlige debat. Sandheden er, at en mølle i sin levetid producerer op til 100 gange så meget energi, som der bruges til dens fremstilling.

Vindproduceret el i juni og juli 2009 ... 21-24
Med et energiindhold i vinden i juni på 85% og i juli på 66% blev de to sommermåneder næsten normale i forhold til de sidste ti års gennemsnit. 893 GWH leverede møllerne i juni og juli. De dækkede dermed henholdsvis 18,6% og 16,0% af det danske elforbrug i de to måneder. Godt 48% af den danske CO2-reduktionsforpligtelse sørgede de godt 5.000 vindmøller som vanligt også for.

Forsiden
Forsidebilledet viser en skybanke, som en augustmorgen havde lejret sig omkring den vindmølle, der leverer al den energi, der benyttes til produktionen af Naturlig Energi.

 
 
 
 

Vi har 7 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi