Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

August 2009

EU-hjælp til Danmark ... 5
Mens Danmarks regering og folketing har haft svært ved at realisere festtalerne om dansk udbygning med vedvarende energi, fremlagde EU-Kommissionen for nylig en model for, hvordan Danmark og de andre EU-lande skal udarbejde langsigtede energiplaner for at nå det overordnede mål om 20% vedvarende energi i EU i 2020. Medlemslandene skal nu følge en detaljeret skabelon for nationale handlingsplaner for udbygningen. Det overordnede mål er opdelt i nationale delmål, og Danmarks mål er 30% VE i 2020. Hermed ligger der nu et konkret krav fra EU til, hvordan de langsigtede planer skal se ud. Og også Danmark er tvunget til at fastsætte specifi kke mål for hver enkelt energiteknologi. Lykkeligvis er langsigtede energiplaner ikke noget nyt og ukendt fænomen, og regering og folketing kan glæde sig over at god hjælp ligger klar fra organisationerne på vindmølleområdet.

Aktuelle nyheder ... 6-9 & 18
269 danske mølleejere risikerer fra 1. oktober i visse situationer at skulle betale for at komme af med deres vindproducerede elektricitet. De første afsluttede erstatningssager viser, at en ny vindmølle 800 meter fra en nabo koster 75.000 kr. i erstatning, mens en vindmølle 600 meter fra en anden nabo udløser en erstatning på 200.000 kr. Fem andre naboer har fået erstatning ved frivilligt forlig med projektudvikleren.

Store møller ved København ... 10-12
12 ældre 350 kW-vindmøller og en forsøgsmølle ved Avedøreværket i Hvidovre erstattes nu med to moderne 3,6 MW møller med en speciel stor rotor samt til foråret en 5-6 MW-vindmølle, alle placeret i havet tæt ved land syd for Hvidovre, der har 50.000 indbyggere.

Fakta om vind og elforbrug ... 20-24
Faktasiderne handler i denne måned om vindkraftens indpasning i elsystemet, dvs. effektiv udnyttelse af den vindkraft, som i fremtiden bliver afgørende.

Vindproduceret el i juni 2009 ...14
Statistikken over vindproduceret el i juni indskrænker sig i dette nummer til opgørelsen over afregningspriserne i juni, som udarbejdes af Linette Riis i Danmarks Vindmølleforening. Ferie i Energistyrelsen har forsinket selve juni-produktionsstatistikken, som derfor følger i næste nummer sammen med juli-statistikken.

Forsiden
Forsidebilledets sol og drivende sommerskyer er indfanget i Østjylland.

 
 
 
 

Vi har 12 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi