Naturlig Energi er medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
 
NE_punchline
 
Naturlig Energi
Naturlig Energi

Juli 2009

Power to people? ... 5
El- og energiorganisationernes brancheorganisation, Dansk Energi, slutter sig med sin Vision 2050 ”Power to the people” til den efterhånden lange række af fagfolk og eksperter, som peger på mere vedvarende energi, dvs. primært vindkraft, sammen med afgiftsændringer og mere intelligent udnyttelse af energien. Spørgsmålet er, om budskabet denne gang når igennem til regering og folketing. Eller hvornår klima- og energiminister Connie Hedegaard, der i dag bliver hørt i internationale klimaforhandlinger, også bliver hørt internt i regeringen?

Aktuelle nyheder ... 6-12
I strid med, hvad projektudviklere i nogle tilfælde lover købere, vil skattevæsenet ikke fremover acceptere skattemæssig afskrivning af f. eks. projektudvikleres fortjeneste på at videresælge vindmøller. En vindmølle-andel skal sælges til kostpris, og meget tyder på, at den i dag ligger på 3.000-4.000 kr., med mindre særlige forhold gør sig gældende. Landmænd er jaget vildt: Projektudviklere lokker nogle til en dyr underskrift, og pressede banker forsøger at tvinge andre til at sælge økonomisk velkørende vindmøller. Asbjørn Bjerre beskriver det nye planlægningscirkulære. Henrik Skotte rapporterer om Dansk Energis scenarie, ”Power to the people”, og kommunernes ret til at eje vindmøller. Vattenfall tilbyder møllenaboer ekstra erstatning. Dansk CO2-reduktion takket være bl. a. vindmøllerne. Debat om støj fra motorveje og vindmøller. Miljøministerens forslag om at fjerne besværlige miljøregler.

Husstandsmøller ... 14-15
Faktasiderne handler i denne måned om husstandsmøller, dvs. møller på maksimalt 25 meter, et vingefang på 13 meter og en effekt på op til 25 kW.

Nyt fra DV ... 9, 16-17 & 18
Danmarks Vindmølleforening har nu efterårsprogrammet klar: Den 8. oktober inviteres til møde om ejerskab af vindmøller i udlandet, den 7. november er der vindtræf på LM Glasfi ber og den 14. september indledes efterårets regionsmøder.

Vindproduceret el i maj 2009 ... 22-24
Med et energiindhold i vinden på 94% blev april 22% bedre vindmæssigt end en normal maj. De 5.079 vindmøller producerede 563 GWh og dækkede 21,3% af elforbruget. Vindkraften har de sidste 12 måneder sikret 48,9% af den danske CO2-reduktionsforpligtelse.

Forsiden
Forsidebilledet er taget af Nikolaj Sønder.

 
 
 
 

Vi har 9 gæster online

 
 
 
Naturlig Energi
Havvej 32
8420 Knebel
redaktion@naturlig-energi.dk
 
NATURLIG ENERGI på tryk er ophørt, men fås digitalt som medlemsblad for Danmarks Vindmølleforening
– kontakt naturlig-energi@dkvind.dk

Løbende Vindkraftnyheder pr. e-mail fås for 200,- kr. plus moms årligt
bestilles her
eller på
redaktion@naturlig-energi.dk
 
 
 
 
 
Naturlig Energi